AYM Başkanından 'sansür yasasına' Wittgenstein'lı muhalefet: 'Hastalığın nedeni tek tip düşünce'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan "sansür yasasının" ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki yaratacağını belirtti.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), "sansür yasası" olarak bilinen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun iptali istemiyle açılan davada verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 8 Kasım 2023 tarihinde iptal talebini 5'e karşı 10 oyla reddetmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Gerçeğe aykırı bilgi kamusal tartışmalara katkı sağlamaz" denilen kararda düzenlemenin "kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacına katkı sunacağı" savunuldu.

Karara, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez ile Kenan Yaşar muhalefet etmişti.

'Hoşa gitmeyen bilgi engellenebilir'

AYM Başkanı Zühtü Arslan, karşı oy yazısında, demokratik toplum düzeninin; hoşa gitmeyen, toplumun bir kesimi için şok ve rahatsız edici sözlerin de ifade özgürlüğü kapsamında korunmasını gerektirdiğini kaydetti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Arslan dava konusu kuralın ise hoşa gitmeyen ve rahatsız edici bulunan bilgilerin "gerçeğe aykırı" olduğu gerekçesiyle paylaşılmasını engellemeye ve bu konuda caydırıcı bir işlev görmeye oldukça elverişli bir düzenleme olduğunu belirtti.

Anayasa'nın 13'üncü maddesinde yer verilen "demokratik toplum düzeni" kavramının ise farklı görüş ve düşüncelerin bir arada bulunmasına hizmet eden toplumsal ve siyasal çoğulculuğu gerektiğini kaydeden Arslan, bu çoğulculuğun korunmasının da her şeyden önce kamu gücüyle desteklenen bir "gerçeklik tekeli"nin bulunmamasına bağlı olduğunu vurguladı.

'En büyük engel tek tipçi yaklaşım'

Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein'a atıfta bulunan AYM Başkanı Arslan, "Belirtmek gerekir ki, demokratik toplumun temeli olan çoğulcu düşüncenin önündeki en büyük engel tek tipçi yaklaşımdır. Bu yaklaşımın sakıncasını geçen yüzyılın en büyük filozoflarından biri olan Wittgenstein, 'Felsefi hastalığın ana nedeni tek yanlı beslenme, yani kişinin düşüncesini tek tip örnekle beslemesidir' sözüyle çok güzel ifade etmiştir" dedi.

Arslan, kanunun tanımlanması ve somut olaylara uygulanması oldukça güç kavramlarla ifade özgürlüğünü sınırlayan bir soyut tehlike suçunu oluşturduğunu ifade etti.