Airbnb düzenlemesi yürürlüğe girdi: İzin belgesi olmayan ceza ödeyecek

Kamuoyunda ‘Airbnb düzenlemesi’ olarak bilinen yasa Resmi Gazete’de yayınlandı.

Haber Merkezi

ABD merkezli konaklama uygulaması Airbnb’de isteyenler evlerinin bir kısmını veya tamamını kısa veya uzun süreler için kiraya verebiliyor. Uygulama aynı zamanda turistler tarafından da tercih ediliyor.

İlk olarak 31 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı ve vergi getireceklerini söylemişti. Söz konusu düzenleme 10 Ekim’de Meclis’e sunulmuş, 20 Ekim’de de yasalaşmıştı.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre izin belgesi bulunmadan turizm amaçlı konutlarını kiraya verenlere, her bir konut için 100 bin lira para cezası kesilecek. İzin belgesi alarak faaliyete dönebilmesi için için 15 gün süre verilecek. Böylece ev sahiplerine vergi yükümlülüğü doğacak.

15 günlük süre sonunda izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralamaya devam edenlere ise 500 bin lira ceza kesilecek. İzin belgesi alarak faaliyete dönebilmesi için bir kez daha 15 gün süre verilecek.

Bu sürenin sonunda faaliyetlerin devam etmesi durumundaysa 1 milyon lira ceza verilecek.

Başkasına kiralayanlara da ceza verilecek

Kiraladığı konutu başkasına kiraya verenler hakkında ise her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Tüm sakinlerin onayı gerekecek

İzin belgesi için binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunlu olacak.

Bu durum siteler için sadece kiralanan dairenin veya konutun olduğu bina için geçerli olacak. İzin belgesi örneği site yönetimine iletilecek.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25’i için, aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecek.