Ağız ve diş sağlığı merkezleri özel sermayeye çalışıyor: 'Zincire terk edilmiş bir alan var'

Hem sağlık emekçilerinin hem de yurttaşların mağdur edildiği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde işyükü artarken, sermaye de özele aktarılıyor.

Haber Merkezi

Sayıları yeterli olmayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) çalışan teknikerler ağır çalışma koşulları altında görev yapıyor. Üstelik görev tanımı dışındaki işlerde çalışan sağlık emekçileri, sermayesi özele aktarılan işlerin de yükü altında eziliyor.

ADSM alanında yeterince kamusal hizmet de sağlanmadığı için hastalar özele yönlendiriliyor. Son olarak İzmir'de sayıları zaten yeterli olmayan ADSM'lerin, kentin en büyük ilçelerinden Buca'da hiç bulunmadığı ortaya çıktı.

Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılarak, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri gözlerden ırak, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında adeta yıkıma uğratılıyor" denilerek, hem hastaların hem de çalışanların zor durumda bırakıldığına işaret edildi.

'Hekimler MHRS randevulu hastalar dışındakilere yetişemiyor'

Açıklamada, "Diş hekimleri MHRS randevulu hastalar dışında ayaktan gelen hastalara yetişememektedir. Bilindiği üzere ülkemizde hastaların muayene olması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alması gerekmektedir. Randevu almadan gelen hastalar, MHRS üzerinden randevu alan hastalardan kat kat fazla ve düzensizdir. Bu uygulama ile hekim inisiyatifi yok sayılmakta ve çalışma planı ve düzeni oluşturması imkansız hale getirilmekte, yasalarla tanınmış olan mesai saati mefhumu ortadan kaldırılmaktadır" denildi.

Sendika açıklamasında personelin görev tanımına ve hizmetin gereğine uygun olmayan yerlerde görevlendirildiğine de dikkat çekilerek itiraz eden personelin sürgünle tehdit edildiği de belirtildi. 

'Çalışma koşulları uygunsuz'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Günde yüzlerce hastaya hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkez’lerinin temizlik, bilgi işlem, diş teknisyeni eksiği göz ardı edilemez boyutlardadır.Diş Protez Laboratuvarlarında, çalışma koşullarının uygunsuz olması, uygunsuzlukların ortadan kaldırılması yönünde herhangi bir irade ortaya konulmaması nedeniyle, Diş Protez teknisyenleri seçenekleri olmadığı için 'kendi istekleriyle' başka birimlerde çalışmak durumunda kalmaktadır. 

Bunun en yalın örneği Demirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olup, bu merkezde bulunan Diş Protez laboratuvarı, bu laboratuvardaki fiziki alanın yetersizliği nedeniyle burada görevli personel başka birimlerde, görev yapmakta, hatta Diş Protez Laboratuvarı dışındaki geçici görevlendirme sürelerinin mümkün olduğunca uzatılmasını tercih etmektedir.

Diş teknisyenlerinin çok önemli bir kısmı – yarıya yakını - kendi meslekleri dışında işlerde görevlendirilmekte, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ihtiyacı karşılayabilme kapasitesi bu yolla düşürülmekte, ve bir çok protez işlemi özel laboratuvarlara tevdi edilmektedir. Bu iki uygulama ile fiili durum yaratılarak 'kamu kaynaklarının verimli kullanılması' ilkesi çiğnenmekte, özel laboratuvarlara kaynak aktarımının önü açılarak, 'kamu zararı' meydana getirilmektedir.

'Angarya işler diş hekimlerine yükleniyor'

Halk Ağız ve Diş Sağlığı alanında tekelleşmiş özel merkezlerin insafına terk edilemez. 507 bin nüfuslu Buca ilçemizde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin olmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Şu ana kadar yapılan uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda Genel Sağlık İş sendikası olarak, İzmir’in toplam nüfusunun yüzde 11,5’inin yaşadığı bir ilçede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin olmamasının altında yatan saikin ne olduğunu soruyoruz.

Hastane yöneticileri kanun ve kararnamelerin üzerinde kurallar koyamazlar

Diş hekimlerinin kullandıkları malzemeler kendi üzerlerine zimmetlenerek hekimlik dışı malzeme takibi, sterilizasyonu vs angaryalar kulalar ve teamüllere aykırı olarak diş hekimlerine yüklenmektedir. Diş hekimleri klinikte yalnız bırakılmakta, hasta çağırma, işlem kodlama, tedavi kaydı ve benzeri mesleğin gereklilikleri dışında kalan işlemler diş hekimlerine tevdi edilmekte, bu yolla diş hekimleri uygunsuz iş yükü ile karşı karşıya kalmaktadır."

'Ağız-diş sağlığı zincirine terk edilmiş bir alan var'

soL'a konuşan İzmir Şube Sekreteri Ali Kemal Akgül de ağız ve diş sağlığında alanın bir zincire terk edildiğine dikkat çekti. Akgül, "İl Sağlık Müdürlüğü projeleri içerisinde ADSM yer almıyor. Özele sermaye aktarılırken, özelin yükünü de kamu çekiyor" diye konuştu. Akgül şunları söyledi:

"İzmir'in 507 bin nüfuslu ilçesi Buca'da ADSM yok. İl Sağlık Müdürlüğü projeleri içerisinde de yer almıyor. İlçede ağız ve diş sağlığı merkezi adına hiçbir kamu yatırımı bulunmuyor. Aslında bir ağız-diş sağlığı zincirine terk edilmiş bir alan var.

ADSM'lerde ağız diş teknikerlerinin de sıkıntıları var ayrıca. Kendi görev tanımları dışında iş yapmak durumunda kalıyorlar. Röntgen, depo, masabaşı işler gibi işlere yönlendirilmişler. Protez kaplama vs işleri de özele aktarılıyor. Özele sermaye aktarılırken, özelin yükünü de kamu çekiyor. Kesim, montaj gibi işlemlerin tamamı Sağlık Bakanlığı'na bağlı ADSM'lerinde yapılıyor. Bu durum personel eksikliği ile ilgili de değil, personele başka işler yaptırıyor.

Bir diğer konu ise ADSM'lerde çalışanların sorunları. Mesela malzeme alımı bir sorun. Önceden hastaneler kendileri satın alıyorken şimdi ise İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı için hekimin konuyla ilgili bir tasarrufu da olamıyor. Bazen çok kalitesiz malzemeler alındığını öğrendik. Ayrıca MHRS ile normalde randevu alınırken, kapıdan giren herkese kayıt yaptırılıyor. Normalde MHRS dışı hekim kontrolündedir, randevusu olmayan hasta sayısını hekim belirler. Böyle olmayınca çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor."