Yunan Kadınlar Türkiye'deki direnişi selamladı

Yunan Kadın Federasyonu, 'Eşitlik ve Özgürlük için Kadın Birliği', Türkiye'de yaşanan direniş günleri için TKP'li Kadınlar aracılığı ile Türk halkına ve direnişçi kadınlara bir destek mesajı yolladı.

Sevgili yoldaşlar,

Son günlerde ülkenizde vaki olan olaylari ve hatta İstanbul ve diğer Türk şehirlerinde gösterilere karşı şiddetli saldırıyı endişeyle izliyoruz.

Biz OGE kadınları Erdoğan hükümetinin baskı ve otoriterliğini kınıyoruz ve aynı zamanda siyasi iktidar tarafından uygulanan emek karşıtı politikalarına karşı mücadele eden ve otoriterliğe baş kaldırmaktan çekinmeyen emekçi sınıf kadınlarını ve Türkiye halkını desteklediğimizi ilan ediyoruz.

Yunanistan’da müttefiklerimiz olan işçiler ve kadın işçiler, çiftçiler ve kadın çiftçiler, küçük esnaf, öğrenciler ve kız öğrenciler ile birlikte sesimizin tüm gücüyle bağırıyoruz

“Tekellere ve otoriterliğe karşı, Türk halkına dayanışma."

Biz OGE kadınları radikal kadın hareketi ve, genel olarak, halk hareketlerinin mücadelesi tekellere karşı olması gerektiğine inanıyoruz, yani bu mücadele burjuva hükümetlerin ve emperyalist kuruluşların doğurdukları nedenlerine karşı yöneltilmelidir. İnsanların çağdaş ihtiyaçlarını, toplumsal eşitliği ve kadınların eşitliğini sağlayabilecek önünü açar bir mücadele olsun.

Bu mücadelede sizin yanınızda bulunmaktayız.

Halkların kardeşliğine evet, milliyetçilerin nefretine hayır diyoruz !

4 Haziran 2013
YUNAN KADIN FEDERASYONU (OGE)