Krize karşı mücadelede 'işçiler ne yapmalı' sorusu ele alındı

Samsun'da 'Ekonomik Kriz ve Demokrasi Mücadelesi: Ne Yapmalı' konulu panelde, ekonomik mücadele ile siyasi mücadelenin bir bütün olduğu, işçi sınıfının iktidarı hedeflemesi gerektiği vurgulandı.
soL-Samsun
Cumartesi, 03 Kasım 2018 16:31

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, "Ekonomik Kriz ve Demokrasi Mücadelesi: Ne Yapmalı" başlıklı bir panel düzenledi. Panelde konuşmacı olarak iktisatçı-akademisyen Özgür Öztürk, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve iktisatçı-gazeteci Bülent Falakoğlu yer aldı. Panele işten çıkarılan Makro Market işçileri adına bir temsilci de katıldı.

'İŞÇİ SINIFI İKTİDARI HEDEFLEMELİ'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi iken KHK ile ihraç edilen Özgür Öztürk, Lenin’in "Ne Yapmalı" eserine atıfta bulunarak, Lenin’in ekonomizmi eleştirdiğini, siyasi mücadele ile ekonomik mücadelenin bir bütün olduğunu vurguladı. İşçi sınıfına öncülüğün ve iktidarı hedeflemenin öneminin altını çizen Öztürk, Rusya’da işçi sınıfının köylülüğe öncülük ettiğini fakat bugün Türkiye’de işçi sınıfının çoğunluk oluşturduğunu, sorunun işçi sınıfının parçalanmışlığı olduğunu belirtti.

Öztürk, bölünmenin siyasi pratikle aşılabileceğini, örneğin başkanlık seçimlerinde işçilerin bir başkan adayı gösterebileceğini söyledi. İktidarı hedefleyen mücadelenin kamulaştırmayı, planlı ekonomiyi, iş saatlerinin kısaltılmasını, iş kazalarının mutlak olarak engellenmesini içeren bir programa dayanması gerektiğini savundu.

'PATRONLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİZ, KRİZ KAPİTALİZMİN KRİZİ'

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, kuruluşundan itibaren DİSK’i DİSK yapanın sermaye sınıfı iktidarına son verilmesi mücadelesi olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Krizi doğuran politikaların bedelini yıllardır emekçilerin ödediğini söyleyen Çerkezoğlu, "krizin faturasını ödemeyeceğiz" demek gerektiğini dile getirdi. Krizin kapitalizmin krizi olduğuna ve sermayedarlarla aynı gemide olduğumuz söyleminin yanıltıcılığına dikkat çeken Çerkezoğlu, seküler sermaye kesimlerinin de AKP döneminde yüksek karlar elde ettiklerini hatırlattı.

DİSK’in demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerle ortak bir mücadele aklı yaratmaya çalıştığını açıklayan Çerkezoğlu, asgari ücretle birlikte tüm ücretlerin yükseltilmesi, işsizlik sigortasından yararlanmanın kolaylaştırılması, vergilerin ücretlilerden düşürülüp yüksek gelirlilerden alınması, temel hizmetlere dönük zamların geri alınması ve ücretsiz hale getirilmesi taleplerinde ortaklaşılabileceğini söyledi.

'DÖVİZİN DÜŞMESİYLE BU KRİZ ATLATILAMAZ'

İktisatçı-gazeteci Bülent Falakoğlu da konuşmasında krizin yapısal ve geri dönüşsüz olduğunu anlattı. Dövizin düşmesi ve durulmayla krizin atlatılmayacağı, iflaslar ve işsizliğin artacağı bilgisini veren Falakoğlu, 2008-2009 krizinde çöküşü engellemek için ABD’nin izlediği para bolluğuna dayalı politika sayesinde AKP’nin Türkiye’de bir tutunurluk sağladığını açıkladı. Piyasaya para enjekte edildiği dönemde AKP'nin ihalelerle, yardımlarla ve sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak tabanını tuttuğunu fakat bu süreçte sona gelindiğini ifade etti.

Falakoğlu, iktidarın açıkça eskisi gibi yandaşlarını besleyemeyeceğini ortaya koyduğuna dikkat çekerek, artık iktidarın tabanı olan emekçi kesimlere hitap edilmesi gerektiğini söyledi.

'MAKRO/TAZE'DEN ALIŞVERİŞ ETMEYİN' 

Konuşmacılardan sonra panelde söz verilen Makro işçisi mağdurları adına Turgay Pehlivan, "6 bin 500 Makro çalışanı adına konuşuyorum. Altı yıl Makro’da çalıştım. 31 Temmuz itibariyle hepimiz bir gecede işsiz kaldık. Kıdem ve ihbar tazminatlarımızı ödenmedi. 50-55 saat saat çalıştım. Her ay 20 saat ödendi, 30-35 saatimiz ödenmedi. Bunları da geçtim, Temmuz’da birçok arkadaşımın çocukları var, okul masrafları var ve işsiz kaldılar. Krizle ilgili birçok şey anlatıldı, biz bunun canlı kanlı örneğiniz" dedi.

Makro Market'i satın alan Taze şirketinin de müflis bir şirket olduğu, Kayseri’deki sigorta borcundan dolayı Ziraat Bankası hesabına bloke konduğu bilgisini veren Pehlivan, Makro/Taze mağazalarından alışveriş yapılmaması gerektiğini vurguladı.