Çiftçi-Sen: ‘Büyükşehir Kanunu gıda şirketlerine hizmet edecek’

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Büyükşehir Kanunu Taslağı'yla ilgili bir açıklama yaparak, taslağın kanunlaşmasıyla köylülerin yaşam alanları üzerindeki haklarının gasp edileceğini vurguladı. Açıklamada tasarının yasalaşması halinde gıda şirketlerinin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) Meclis gündeminde bulunan Büyükşehir Kanun Tasarısı ile ilgili bir açıklama yaparak, tasarının geri çekilmesini talep etti. 13 yeni büyükşehir belediyesi kurulmasını ve çok sayıda köyün belediyelere bağlı mahallelere dönüştürülmesini öngören tasarıyı köylüler açısından değerlendiren Çiftçi-Sen, tasarının yasalaşması halinde köylülerin birçok hakkının kaybolacağının altını çizdi.

Tarım şirketleşecek
Bianet’in haberine göre Mahalleye dönüştürülerek belediye sınırlarına dahil edilen köylerde bundan sonra hayvan yetiştiriciliği yapılamayacağını vurgulayan Çiftçi-Sen’in açıklamasında, tasarıda 18 bin 200 köyün mahalleye dönüştürülmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı. Bu durumun tarımda şirketleşmenin önünü açacağının altını çizen Çiftçi-Sen’in açıklaması şöyle devam etti:

“Köyde üreterek aile bütçesine katkı, sofrasına katık yaptığı sütün, yoğurdun, tavuğun ve yumurtanın şehirde tüketicisi olacak. Parayla satın almak zorunda kalacak. Köylü nüfusu yarıya düşecek. Kırlar ıssızlaşacak. Tarım şirketleşecek. Şirketler tarımsal üretimde kimyasal kullanacağından toprak, yeraltı ve yerüstü suları kirlenecek, kullanılamaz hale gelecek.”

Köylülük tasfiye edilecek
İçişleri Komisyonu’ndan geçen tasarıya göre Türkiye’deki köylerin yüzde 47’sinin köylülere danışılmadan tasfiye edileceğini belirten Çiftçi-Sen, tasarının bu şekilde yasalaşması halinde nüfusun yüzde 75’i şehirli olacağını açıkladı.

Açıklamada köy olmaktan çıkartılarak belediye sınırları içerisine alınan mahallelere dönüştürülen yerlerde mera ve yaylakların belediye tasarrufuna gireceği ve amaçları dışında kullanılacakları ifade edildi. Çiftçi-Sen, bu arazilerin amaç dışı kullanımının ekolojik dengeyi bozacağını, dolayısıyla tarımsal ürünlerin azalmasına ve halkın gıda sıkıntısı çekmesine neden olacağını belirtti. Açıklama şöyle devam ediyor: “Amaç dışı kullanılacak alan oranında ekolojik denge bozulacak, tarımsal ürün azalacak, halk gıda sıkıntısı yaşayacak, çiftçiler işsiz kalacak. Köylüler yerlerinden yurtlarından olacak. Mahalleye dönüştürülecek köylerin değerlenecek olan ortak malları meralar, yaylaklardan yararlananlar köylüler olmayacak. Köylüler, yaşam alanı üzerindeki haklarını kaybedecekler."

Çiftçi-Sen’in açıklamasında bütün bu gelişmelerin gıda tekellerinin çıkarlarına hizmet edeceğini vurgulayarak, “Küresel ve yerel büyük tarım ve gıda şirketleri ile rantiyeciler kârlarına kâr katacak" denildi.