Sudan Komünist Partisi'nden Türkiye halkına dayanışma mesajı

Sudan Komünist Partisi, Gezi Parkı'nı savunmak için başlayan ve tüm ülkeyi sararak AKP karşıtı kitlesel eylemlere dönüşen olaylar üzerine, Türkiye halkıyla dayanışma mesajı yayınladı.

Sudan Komünist Partisi, Gezi Parkı'nı savunmak için başlayan ve tüm ülkeyi sararak AKP karşıtı kitlesel eylemlere dönüşen olaylar üzerine, Türkiye halkıyla dayanışma mesajı yayınladı. Mesajın çevirisini sizlerle paylaşıyoruz:

Sudan Komünist Partisi, Türkiyeli demokratik ve seküler güçlerin yalnızca Gezi Parkı'nı korumakla sınırlı kalmayan, aynı zamanda Türkiye emekçi halkının demokratik haklar, özgürlükler ve laiklikle ilgili tarihsel kazanımlarını ilerletmek için giriştiği mücadelesine dayanışma ve desteğini ifade eder. Geçen yirmi dört yıl boyunca Sudan'da, Müslüman Kardeşler'in diktatörlük rejimi altında ezilen bizler, mücadelenizi anlıyor ve Türkiye'deki İslamcı rejimin gerici ve baskıcı doğasını ifşa etmedeki katkınızı takdir ediyoruz.

Barışçıl gösterilere karşı uygulanan şiddetin derhal son bulması, hükümet ve güvenlik yetkililerinin işledikleri cinayetler için hesap vermesi ve tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep eden herkesle birlikte bizler de haykırıyoruz.

Zafer Türkiye halkının olacaktır!
Kahrolsun diktatörlük!
Yaşasın enternasyonal dayanışmamız!

Sudan Komünist Partisi