Taksim Dayanışması: Haklılığımız kanıtlandı

Mahkemenin Taksim Projesi'nin iptali yönünde karar verdiğini açıklaması üzerine Taksim Dayanışması bugün saat 19:00'da Taksim'de basın açıklaması yaptı: "Mahkeme kararı sürdürülen mücadelenin haklılığını kanıtlamıştır."

Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası'nın ihyası ile ilgili hükmün çağdaş şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı, kamu yararı gözetmediği sonucuna varılan mahkeme karası ile ilgili Taksim Dayanışması Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması yaptı. “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Taksim bizim, İstanbul bizim”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” ve “Hükümet İstifa” sloganları atıldı. Verilen karar ile Taksim Dayanışması bileşenleri ve mücadele eden tüm yurttaşların mücadelesinin haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi. Bundan sonra kazanımların ve diğer konuların takipçisi olunacağına değinildi.

Basın açıklamasını Peyzaj Mimarları Odası'ndan Başak Özen okudu

“Bildiğiniz üzere, Başbakan tarafından seçimleri önce “Taksim Yayalaştırma Projesi” adı altında, Taksim Meydanı ile Taksim Gezisi'ni betonlaştırmayı, insansızlaştırmayı ve kimliksizleştirmeyi hedefleyen bir “dönüşüm projesi” ilan edilmiştir. Söz konusu proje doğrultusunda hazırlanan 1/1500 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Eylül 2011 tarihinde kabul edilerek 14 Şubat 2012 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Önerilen plan değişikliği çağdaş şehircilik ve ulaşım ilkelerinden, 21. yüzyılın kamusal alan ve meydan düzenlemesi anlayışından kent ve kentli hakları yaklaşımından uzak olarak ve koruma kurulları kararları ile hukuk ihlal edilerek ilan edilmiştir. Araç ve yaya güvenliği de tehdit eden plan değişikliği, battı çıktılar ve istinat duvarlarıyla, yaya erişimini engelleyen, meydana çıkan tarihi caddelerin ilişkilerini kopartan, gerek görsel gerekse yaşamsal ve kültürel bütünlüğü yok eden bir yer altı yaşam projesi olarak ortaya getirilmiştir.

Ayrıca plan değişikliğine hukuksuz bir şekilde eklemlenerek, kamuoyuna “Topçu Kışlası” ihyası adı altında tanıtılan yapılaşma süreci dayatılmış, tüm yurttaşlara açık, hepimizin hakkı olan, şehrimizin merkezindeki yegane park alanı, ayrıca deperem karşısında sığınılacak “Gezi Parkı” yok edilmeye, 70 yıllık ağaçlarımız, yürüme, buluşma ve dinlenme alanlarımız betonlaşmaya kurban edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu gerçekler ile Taksim Dayanışması bileşenleri ve semt sakinleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye'ne binlerce itiraz dilekçesi iletilmiştir.

Projenin acil olarak durdurulması istemiyle 11 Mayıs 2012 günü, 17.01.2012 tasdik tarihli “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçüde Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından dava açılmıştır.

Devam eden yargı sürecine rağmen, inşaatın ihalesi gerçekleştirilmiş, yüklenici firma Kalyon İnşaat tarafından inşaat çalışması başlatılmış, Taksim Gezi Parkı bu hukuksuz inşaatın şantiyesi haline getirilmiştir.

27 Mayıs 2013 gecesi hukuksuz şekilde Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların iş makineleri ile kaldırılması ve şiddet dolu polis müdahalesi ile Gezi Parkı'na ülkemiz ve dünya kamuoyunun gündemine taşıyan süreç başlamıştır. Sonrasında hepimizin yakından takip ettiği hukuksuzluklar devam ederken, yargı süreci de beraberinde sürdürülmüştür. Bu süreç sonucunda gelinen noktada , İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 06 Haziran 2013 tarihinde aldığı karar ile İmar Planı Değişiklikleri iptal edğilmiş ve Mahkeme tarafından alınan gerekçeli karar tarafımıza bugün iletilmiştir.

Mahkeme kararında dalış tünellerine ilişkin plan kararlarının koruma ilke ve kararlarına aykırılığı, plan notlarında yer alan Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası'nın ihyası ile ilgili hükmün çağdaş şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı, kamu yararı gözetmediği sonucuna varılmıştır.

Başlattığımız hukuk mücadelesi sonucunda alınan bu karar, Taksim Dayanışması bileşenleri ve Gezi Parkı sürecinde Taksim Dayanışması'na destek veren tüm yurttaşlarımızca sürdürülen mücadelenin haklılığını kanıtlamıştır. Ülkemiz tarihinde görülen en geniş katılımlı demokrasi, kent ve insan hakları mücadelesinin haklılığı yargı kararıyla bir kez daha ispatlanmış, Tarihi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın korunması yargı kararıyla da güvence altına alınmıştır. Kazanımlarımızın takipçisi ve güvencesi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz.

Taksim Hepimizin!”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi