'Birleşik Haziran Hareketi milyonların hareketi olmayı hedefliyor'

'Birleşik Haziran Hareketi milyonların hareketi olmayı hedefliyor'

Görüşme: Erkan Yıldız
24/12/2014 Çarşamba

Merhaba,

soL’un yeni blogu Birleşik Haziran Güncesi Haziran’ın tüm sıcaklığını yansıtmak üzere yayında. Tıpkı Haziran’da yaptığımız, birleşik hareketimizi örgütlediğimiz gibi hepimizin katkılarıyla...

Birleşik Haziran Hareketi’ne ilişkin her ne varsa bu sayfadan paylaşıyor olacağız. Bunu yapabilmemiz için, siz değerli soL okurlarının, Haziran’ın o iç ısıtan güneşine gönül verenlerin yazacaklarına, paylaşmak istediklerine, aktaracakları deneyime ihtiyacımız var.

Birlikte çıktığımız yolculuğun başında söylediğimiz gibi...

Gericiliğe ve faşizme karşı buradayız, bir aradayız!


Kısa bir süre önce, yayınladığı çağrı ile yola çıkan Birleşik Haziran Hareketi 27-28 Aralık tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Meclisi’ni toplamaya hazırlanıyor. Bu toplantının hemen öncesinde Birleşik Haziran Hareketi Geçici Yönetim Kurulu üyeleriyle, Haziran Hareketi’nin geçen sürede aldığı yola ve hareketin tartıştığı başlıklara ilişkin sorularımızı sorduğumuz ropörtajlar yayınlayacağız.

İlk röportajımız Prof. Dr. Erhan Nalçacı ile...

Haziran Hareketi Vişnelik toplantılarını takiben kuruluşunu ilan etti ve yola çıktı. Aradan geçen süre düşünüldüğünde, örgütlenme açısından aldığınız yolu kısaca değerlendirebilir misiniz?
19 Ekim tarihinden bu yana iki ay içinde oldukça hızlı bir kuruluş süreci yaşadığımızı söyleyebilirim. Altmıştan fazla ilde ve ilçeleriyle birlikte 140 civarında ayrı noktada Haziran meclisleri kuruldu, toplantılara toplam 20 binden fazla kişi katıldı. Ayrıca bazı üniversitelerde de kuruluş toplantıları gerçekleştirildi.

Bunun dışında yazılı ve görsel medyada konu işlendi ve toplantılara katılan insan sayısına göre çok daha fazla kişinin gündemine girdi.

Bu hızlı başlangıca ve ilk anda elde edilen ön birikime rağmen yolun çok başında olduğumuzu ve henüz Birleşik Haziran Hareketi’nin bir halk hareketine dönüştüğünü söyleyemeyiz. Bunun gerçekleşmesi çok daha geniş yığınların birbiriyle bağ kurarak kendi geleceklerine sahip çıkacak bir inisiyatif kullanmaya başlaması gerekiyor. 2013 Haziran’ı bütün ölçekleri, referans noktalarını altüst etti ve Birleşik Haziran Hareketi milyonların hareketi olmayı hedefliyor.

Katılımcılar kimlerden oluşuyor? Haziran’ı yaratanlarla Hareket’in toplantılarına katılanlar arasında geçişkenlik var mı?
Demin söylediğim gibi, kendiliğinden bir kalkışma olan Haziran direnişi geri çekildi, tekrar kendiliğinden büyük kitlelerin sokağa aktığı bir meşruiyet krizi ne zaman olur kestiremeyiz. Bu toplantılara da yansıyor. Sokağa çıkmayan toplantıya da gitmek için bir eşiğin geçilmesini bekliyor.

Buna karşılık Haziran direnişinin bir renkli devrim olmasına, örgütsüzlüğün yüceltilmesine izin vermeyen ,liberal etkilerin sınırlı kalmasını sağlayan ve Hazirana sol rengin çalınmasından sorumlu olan ve bu şekilde tarihsel bir rol oynayan örgütlü kesimler doğal olarak çok daha fazla ilgi gösteriyorlar, hareketin oluşmasına öncülük ediyorlar. 

Meclis kuruluşuna olanak sağlayan forumlara katılma şansınız oldu. Bu forumlarda, Hareket açısından popüler sayılabilecek tartışma başlıkları neler oldu?
Forumlara katılanlar Birleşik Haziran Hareketi’nin bir partileşme sürecine girip girmeyeceğini merak ediyorlar. Yola çıkarken kesinlikle bir partileşme sürecinin gündemde olmadığını, bırakın partiyi Haziran hareketinin bir örgüt kurmayı dahi amaçlamadığını tartışmalarda aktardık.

Diğer bir konu ise Haziran Hareketi’nin seçimlerde nasıl tavır alacağı ile ilgiliydi. Haziran Hareketi’nin seçimlere endeksli olmadığı, bütün meselenin ilkeleri olan, gericilikle, emperyalizm ile, faşizm ile, özelleştirmelerle, emek sömürüsüyle, piyasayla ve bütün bunları bünyesinde toplayan AKP ile asla uzlaşmayan bir mücadele örmek olduğu anlatıldı. Tabi ki Haziran Hareketi seçimler için de bu ilkelerle uyumlu bir tavır belirleyecektir, ama ne parlamentoya girme saplantısına sahiptir, ne de liberal ve milliyetçi, ilkesiz siyasetlere yamanma gereksinimi duyar.

27-28 Aralık’ta Türkiye Meclis’i toplanıyor. Hareketin kuruluşu açısından bir evrenin kapanışı, mücadele açısından başlangıcı diyebilir miyiz bu toplantı için?
Türkiye Meclisi’nin ilk toplantısının çok önemli olduğu doğru. Sonuçta Vişnelik bir kurucu iradeyi temsil ediyordu, Türkiye Meclisi ise tabanda oluşan inisiyatifi temsil edecek. Geçici yürütmenin bu anlamda eli tutuktu ve daha çok kurucu misyonla hareket etti, şimdi seçilecek Yürütme ise daha cesur davranabilir.

Ancak hem kuruculuk devam edecek, hem de demin söylediğim gibi Hareketin hareket olması için önünde daha çok yol var. Bu bir yanıyla öncülerin, katılanları iradesi ile ilgili, diğer yandan önümüzde düzenin biriktirdiği meşruiyet sorunlarının nasıl yüzeye çıkacağı ve onlara nasıl müdahale edeceğimizle.

Birleşik Haziran Hareketi’ni merakla takip edenler Türkiye Meclisi toplantısından ne bekleyebilirler? Hazirancılara bu toplantının olası sonuçlarına ilişkin ipucu verme şansınız var mı?
Türkiye Meclisi toplantısından nitelikli bir siyasi tartışma yürütmesini ve yakın dönemde bir kampanya olarak örgütlenecek mücadele başlığını, takvimi ve araçlarını belirlemesini bekliyoruz. Benim ön tahminin, Meclisin AKP’nin gericilik konusunda, özelikle okullarda eğitimin sürekli olarak gericileştirilmesinde attıkları adımı göğüsleyecek bir kampanya konusunun belirleneceği doğrultusunda. Ama tabi ki bu Meclise katılan binden fazla temsilcinin iradesi ile şekillenecek.