Akyaka özelleştirmeye direniyor!

Akyaka halkı, Özel Çevre Koruma Alanında bulunan zeytinlik alanının özelleştirilerek imara açılmasına karşı Akyaka Platformu adı altında bir araya geldi.
Pazartesi, 29 Temmuz 2013 14:51

(soL-Haber Merkezi) Akyaka halkı, Gökova Özel Çevre Koruma Alanında bulunan ve Türkiye'deki dokuz "yavaş kent"ten biri olan Akyaka'daki zeytinlik alanın özelleştirme kapsamına alınmasına karşı bir araya geldi.

Akyaka Dayanışması adıyla bir araya gelen Akyakalılar,zeytinlik alanın yapılaşmaya tamamen kapatılarak olduğu gibi korunması talebiyle bir açıklama yayınladı.

Açıklamada halka danışmadan alınan kararlarla alanın özelleştirilmesine dair şu ifadelere yer verildi:

-Bütün özelleştirmeler gibi özü, dolaylı da olsa halka ait bir değeri, bir kişi ya da şirket nezdinde sermayeye katmaktan ibarettir. Mevcut toplumsal eşitsizliğin daha fazla artmasıyla sonuçlanacaktır adil değildir.

-1994 onaylı imar planının oluşturulmasından başlayarak sürecin dışında tutulan Akyaka halkının gündelik yaşamlarını biçimlendirme hakkı, yani kent hakkı elinden alınmıştır.

-Akyaka, Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) üyesi bir yavaş kenttir. Yavaş kent olma hakkı, beldenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri gelecek kuşaklara bozulmadan ve zenginleştirerek taşınmasını öngören Akyaka halkının ortaklaşa oluşturduğu bir kent vizyonuyla kazanılmıştır. Bu vizyonla uyumlu, üzerindeki erişkin zeytin ağaçlarının ve kamusal niteliğinin birlikte korunacağı pek çok seçenek mümkünken ilgili arazinin yukarıdan dayatılarak özelleştirilmek istenmesi Akyaka halkının yavaş kent olma sürecinde oluşturduğu ortak iradeyle çelişmektedir.

Zeytin Park'ta yapılan Çarşamba Buluşmaları'na devam edeceklerini de belirten Akyaka Dayanışması'nın talepleri şöyle:

1. 3841 no.lu parselin özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. İmar değişikliğine gidilerek konut alanı olmaktan çıkarılmalı, üzerindeki zeytin ağaçlarına zarar vermeden hem Akyakalıların hem de Beldenin ziyaretçilerinin ortak yararlanabileceği biçimde, halkın katılımıyla yeniden değerlendirilmeli, kamusal alan niteliği korunmalıdır!

2. Akyaka’da yaşanan bu örnek, yaşanmış nice benzerleri gibi İmar Yasasının anti-demokratik dayatmacı niteliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İmar Yasası halkın daha en başından planlama süreçlerine katılmasına elverecek biçimde yeniden düzenlenmelidir!

3. TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen Gökova gibi korunan alanların korkulu rüyası Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma(ma) Yasa Tasarısı geri çekilmelidir!

Akyaka Dayanışması tarafından sürdürülen mücadeleye çok sayıda kuruluş da destek veriyor.

Akyaka halkının mücadelesi aşağıdaki adreslerden takip edilebilir:

http://akyakaninsesi.blogspot.de/
https://www.facebook.com/DirenAkyakaDirenZeytinAgaci
https://twitter.com/@AkyakaYYP