Taksim’e cami yapma planı

Taksim’e büyük bir cami yapılmasını öngören Beyoğlu İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Mimarlar Odası iptal davası açıyor.
Perşembe, 21 Mayıs 2009 18:07

soL (HABER MERKEZİ) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Taksim'e cami yapılmasını öngören Beyoğlu İmar Planı'nı onayladı. Mimarlar Odası planı yargıya götürecek.

"1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı", Taksim Su Maksemi'nin yanında bulunan ve mescit olarak geçen yapı arkasındaki otoparkla birleştirerek buraya büyük bir caminin yapılmasını öngörüyor.

Mimarlar Odası'ndan tepki
Mimarlar Odası İstanbul Şube Müdürü Eyüp Muhçu, planın iptal edilmesiyle istemiyle mahkemeye gideceklerini açıkladı. Muhçu, konuyla ilgili olarak "1/5000 ölçekli planda mescit ve arkasındaki otopark cami alanı olarak gösterilmiş olsa bile bunun hukuken bir geçerliliği olmaz. Çünkü hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım Planı'dır. Tarihi yapının bitişiğinde yeni bir yapı yapılamaz. Son derece yanlış bir işlem yapılmıştır. Bir dayatma yapılmak isteniyor ama hukuka aykırıdır. Belediyenin hazırladığı planda tarihi su kemerinin arkasına yapılacak cami için 'yan ve ön bahçe aranmaksızın' deniyor. Bu ifade su kemerine bitişik yapılabilir anlamına geliyor" dedi.