Mahkeme: 'Öğrencilerin eylem ve yürüyüş hakkı var'

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle öğrencilere verilen okuldan uzaklaştırma cezasını Hatay İdare Mahkemesi bozdu. Mahkemenin öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakkı olduğu yönünde verdiği kararın diğer üniversiteleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Pazartesi, 01 Ekim 2012 21:32

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 21 Mayıs 2012 tarihinde bir grup öğrenciyi, kampus içerisinde toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle, YÖK disiplin yönetmeliği uyarınca 64 öğrenci hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verdi. Hatay İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme öğrenci disiplin yönetmeliğini hukuktan yoksun bularak öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakkı bulunduğu yönünde karar verdi.

Disiplin cezalarını mahkemeye taşıdı
Öğrenciler adına davayı açan avukatı Bülent Akbay, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine verilen disiplin cezalarını mahkemeye taşıdığını söyledi. Mahkemenin verdiği kararla öğrenci disiplin yönetmeliğinin hukuksal dayanakları da ortadan kaldırdığını söyledi.

Mahkeme: "Disiplin cezası hukuka uygun değil"
Hatay İdare Mahkemesi gerekçeli kararını şu şekilde açıkladı:

“Davacının bir temel hak niteliğinde olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullandığı, dosyadaki belgelere bakıldığında da davacının terör, şiddet, asayişi bozma gibi hareketlerle bu hakkı suistimal edici bir davranış içinde bulunmadığı, Anayasa, yasalar ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine uygun biçimde kullanılan bir hakkın ise bir Yönetmelik kuralı ile suç addedilerek hem de davacıyı yine temel bir hak olan eğitim hakkından mahrum bıraktıracak şekilde bir uygulama yapılmasının da demokratik bir hukuk devletinde düşünülemeyeceği sonucuna varılmakla, davaya konu disiplin cezası işleminin bu yönüyle de hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, Mahkememizce, davaya konu işlemin icrasının, yukarıda değinildiği üzere temel bir hak niteliğinde olan eğitim hakkını ihlal edeceği ve bu durumun da telafisi güç veya imkansız zararlara sebep olabileceği kanaatine varılmıştır."

(soL - Hatay)