Büyükşehir Kanunu'nda 'Meclis' planları

Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Muhalefet partileri tasarıyı Meclis Genel Kurulu'ndan geçirmemek için çalışacak.
Salı, 23 Ekim 2012 15:08

Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı, günlerce süren tartışmaların ardından TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarıya itiraz eden CHP ve MHP, Genel Kurul’da da içtüzüğün verdiği imkânları kullanarak tasarının görüşmelerini engellemeye hazırlanıyor. BDP'nin ise tavrı henüz belirsiz.

Radikal'den Rıfat Başaran'ın haberine göre, muhalefet partilerinin itirazları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı’nın TBMM İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri alt komisyon çalışmaları hariç aralıksız 8 gün, yaklaşık 80 saat sürdü. Muhalefet partileri karşı duruşunu tasarının Genel Kurul çalışmalarında da sürdürmeye hazırlanıyor.

CHP ve MHP içtüzüğün verdiği hakları kullanacak. CHP ve MHP tasarının yasalaşmasına muhalefet edecek. Ancak CHP, MHP ve BDP’nin yani her üç muhalefet partisinin de tasarıyla ilgili itiraz konuları farklı.

CHP'li Güler: "29 ilin kırsal alanları ranta açılıyor"
Komisyonun CHP’li üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, şunları söyledi: Seçim çevreleri oy hesabına göre yeniden düzenleniyor. Seçime girerken oyunun kuralını değiştiriyor. Yerel yönetim tüzelkişiliklerini, yerel halka sormadan kaldırıyor. Yerel Yönetim özerklik şartı ve anayasaya aykırı. Bu bir iradi federalizm yasası. Bölgesel yönetim bizim anayasamızda yok. 29 ilin kırsal alanlarını ranta açıyor. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki topraklar diye statümüz var. Bu statü kaldırılıyor ve belediyeye bağlanıyor.”

MHP'li Türkoğlu: "Partimize aykırı"
MHP’li üye Hasan Hüseyin Türkoğlu ise tasarıyla ilgili itirazlarını şöyle sıraladı: Partimizin en temel kırmızı çizgisi olan üniter yapıya aykırı. İşin arkasında hükümetin PKK ile yaptığı pazarlık ve taahhütler yer alıyor. Üniter yapıyı zayıflatacak yaklaşıma karşı çıkarız. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin sakinlerine hiç sorulmadan bu uygulamaya gidilmesine karşıyız. Köyde ev yapacak vatandaş 8 bin lira ödeyecek. İl Özel idarelerinin kamu tüzel kişiliğinin kaldırılması anayasanın amir hükmüne aykırıdır.”

BDP kararsız
BDP’de durum farklı. "Yerelleşme" açısından düzenlemeyi yerinde bulurken, eleştirdiği maddeler de var. BDP’nin tasarıya yaklaşımı şöyle: "Yerel yönetimlere idari, mali ve siyasi yetkilerin devredilmesinin yerelleşme ve demokrasi açısından son derece ön açıcı perspektifler sunacağı kanaatindeyiz. Halkın belde belediyeleri, belediye meclisleri aracılığıyla karar alma, hizmet, üretim, yaşamlarını idare ettirecek süreçlerin dışına atılmaları, her şeyden önce anti-demokratik bir uygulama olacaktır. Tasarının birçok maddesinin anayasaya aykırılığı açıktır."

Sarıgül’ün umudu da "Genel Kurul"
Maslak, Ayazağa ve Huzur mahallelerinin Sarıyer’e bağlanmasını eleştiren Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kararın genel kurulda düzeltileceğine inandığını söyledi ve “Bu karar hukuki yanlışlıklar içeriyor” dedi.