‘Seçmeli derslerde hassas davranın’

Başlıktaki ifadeleri Başbakan’ın Pazar günü yaptığı konuşmadan ödünç aldım. Kendisi Malatya’da velilere böyle seslenmiş.

Yine mağdur edebiyatı ile başlamış Erdoğan sözlerine. Başörtüsü, imam hatip, katsayı derken “Sabırlı olun dedik, bunlar kalkacak. Her kutlu doğum 9 ay 10 günde olur” demiş ve gelmiş mevzuya: “Gün geldi 4+4+4 çıktı… Şu anda artık okullarda Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi, düz liselerde de var mı? Siz istediniz, biz de yaptık. Anneler-babalar, sevgililer sevgilisinin hayatı bizim için bir izdir. Bu izde çok şeyler vardır. Onun için de anneler-babaların yavrularının geleceği için seçmeli derslerde de hassas davranmalarında bana göre yarar var.” Yani Başbakan, seçmeli derslerde “hassas davranın” derken velilere, okullarda zorunlu olarak sunulan din dersinin yanında, çocuklarına bu din temelli derslerin aldırılmasını kasdetmiş anlayacağınız.

4+4+4 ile birlikte bu iki dersin yanında bir de “temel dini bilgiler” dersi de seçmeli ders yapılmış AKP’liler, çeşitli tarikatlar, gerici okul yöneticileri bu üç dersin okullarda seçmeli dersler haline getirilmesi için büyük çaba göstermişlerdi. Hatırlayacaksınız, hatta AKP’li bir vekil kendini tutamamış, açıkça “seçmeli derslerle birlikte bütün okulları imam hatip yapma şansı elde ettik” demişti. Geçtiğimiz yıl tıpkı imam hatip kayıtlarında olduğu gibi, seçmeli derslerde de AKP, verdiği o kadar emeğe rağmen istediği performansı yakalayamadı. Yönlendirmeler, zorlamalar, tercihsiz bırakma gibi durumlara rağmen, geçtiğimiz yıl en çok seçilen seçmeli ders matematik uygulamaları olurken, bunu, Kuran ve siyer dersleri izledi. Şimdi başta Başbakan olmak üzere AKP’liler, hem imam hatipler hem de seçmeliler için her konuşmalarında çabalamaya devam ediyor. Yeni nesil dindarlığa sığmazken, AKP daha fazla bastırarak, seçeneksiz bırakarak yol almaya çalışıyor.

Din temelli “seçmeli” dersler başlığında bir taraftan böyle yönlendirmeler yapılırken, bu derslerin seçilmediği okullarda ise baskı mekanizmaları ile idareciler cezalandırılmaya çalışılıyor. Bunun bir örneği İstanbul Sancaktepe’de bir lisede yaşandı. AKP’nin eğitim politikalarına muhalif sendikalardan biri olan Eğitim-İş’li bir müdürün olduğu bu okulda, öğrencilere “astronomi, bilgi kuramı ve proje” dersleri seçtirildiği iddiasıyla önce Akit gazetesinde bir karalama haberi yayımlanarak müdür hedef gösterildi. Sonrasında hakkında soruşturma açıldı ve müdür Pendik’te bir okula sürgün edildi. AKP işler istediği gibi gidince halkın iradesi nutukları atarken, bu örnekte olduğu gibi istediği dersler öğrenciler tarafından seçilmeyince kendi iradesini devreye sokmakta hiç gecikmiyor.

4+4+4 sistemiyle getirilen seçmeli din temelli derslerle birlikte, örneğin normal bir ortaokulun 5. sınıfında okuyan 10-11 yaşlarında bir öğrenci zorunlu din dersine ek olarak, bunları da programına eklerse imam hatip ortaokulunda okuyan bir 5. sınıf öğrencisinden haftada sadece 1 saat daha az din temelli ders alıyor. AKP de bu dersleri seçtirmeye büyük çaba göstererek, tüm okulları imam hatip okullarına dönüştürmeye çalışıyor. Bu derslerle türban ve takke, imam hatip okulları dışındaki okullarda da küçük yaşta öğrencilerin başında sıradanlaşıyor. Yine bu derslerin programlara girmesiyle birlikte bir taraftan da okullara daha fazla din öğretmeni atanıyor, bunun dışında imamlar, din adamları ders vermek için okullara giriyor.

Tüm bu tablo, AKP’li yıllarda çok daha hızlı bir şekilde bilimsellikten uzaklaşan eğitimin tamamen dinselliğe terk edilmesi anlamına geliyor. Öğrencilerin SBS, YGS, LYS gibi sınavlarda matematik, fen gibi derslerinin ortalamaları tek basamaklı rakamlarda gezerken, felsefe, müzik, resim, beden eğitimi gibi dersler ders programlarında kendine yer bulamazken, AKP başta Başbakan’ın teşvikleriyle, zorunlu din dersinin yanında seçmelilerin de programlara girmesi için çabalıyor.

Biz de velilerimize sesleniyoruz: “Seçmeli derslerde hassas davranın.” Çocuklarınıza inandığınız dini değerleri öğretmek istiyorsanız olgun yaşlara geldiklerinde bunu sizler yapabilirsiniz. Ama çocuklarınızın temel eğitimden yeterince faydalanıp ileride başarılı bireyler, mühendisler, doktorlar, öğretmenler ve hepsinden önemlisi hayata dinin penceresinden değil, bilimin penceresinden bakan insanlar olmasını istiyorsanız seçmeli derslerde hassas davranın. Onların okullarında bilim uygulamaları, okuma becerileri, müzik ve spor gibi dersleri seçmeleri için çaba gösterin.