Lenin Gelse Ne Yapardı?

26/12/2008 Cuma
Lenin Gelse Ne Yapardı?

Kemal Okuyan&rsquoın, -&ldquoNe Yapmalı&rdquocılar Kitabı- &uumlst&uumlne yazıyorum. Leninist m&uumlcadele ve &oumlrg&uumlt kuramını anlatıyor Okuyan, kendi yorumlarıyla. T&uumlrkiye&rsquoden d&uumlzeyli kuramsal &ccedilalışmalar &ccedilıkması insanı sevindiriyor. Kitap, arka kapağındaki &ldquoİş&ccedili sınıfı partisi &uumlzerine marksizmin bug&uumlne kadarki birikimini cesur ve &oumlzg&uumln bir bi&ccedilimde ele alan&rdquo nitelemesini fazlasıyla hak ediyor. &Oumlnemli bir eser.

Neden &oumlnemli, neden b&uumly&uumlk bir &ccediloğunluğuna katıldığım fikirleri &oumlzg&uumln, ne kadar yeni ve cesur, ayrıca ne kadar T&uumlrkiyeli bunları kendi tezlerimle de karşılaştırarak irdelemeye &ccedilalışacağım.&nbsp&nbsp&nbsp

&ldquoLeninizm devrimci m&uumlcadelede nesnelliğe esaretten kurtuluştur.&rdquo Konuya buradan, işin &oumlz&uumln&uuml oluşturan temel birka&ccedil maddenin ilkinden başlamak yerindedir kanımca.

&ldquoİş&ccedili sınıfı, ne &uumlretim s&uumlrecinde, ne de ideolojiler d&uumlnyasında kendi başına &lsquobağımsız&rsquo bir akt&oumlr olabiliyor. Kapitalist sistemin uzun yıllar boyunca ince m&uumldahaleler ile &lsquobenzettiği&rsquo sendikalar, kooperatifler, meslek &oumlrg&uumltleri, sosyal demokrat partiler&hellip sahnelenen oyunda iş&ccedili sınıfının doğasındaki devrimci dinamikleri &oumlğ&uumltmeye yarıyor. &Oumlrg&uumlts&uumlz sınıf bir hi&ccedil, &oumlrg&uumltl&uuml sınıf her şeyken, &oumlrg&uumltlenen iş&ccedili sınıfı bu kez burjuvazinin kurumsal &oumlrg&uumls&uumlne bağlanıveriyor. (&hellip) Bir de bunlara sermaye sınıfının iktidardaki sınıf olmaktan kaynaklanan diğer avantajları eklendiğinde, iş&ccedili sınıfının sosyalist ideolojiye mahkum olduğu iddiasının, eğer polyannacılık taslanmıyorsa, kapitalizme &oumlvg&uuml yağdırmak anlamına geldiği ortaya &ccedilıkıyor.&rdquo (Kemal Okuyan)

Marx ve Engels diyalektik ve tarihsel materyalizmi yarattılar. Devrimci hareketin, iş&ccedili hareketinin i&ccedilindeydiler, &oumlrg&uumltsel ve kuramsal anlamda ve bazen militanca. Ama hani &ccedilok s&oumlz&uuml edilen &ldquokolay devrim hayalleri&rdquo vardır ya, en başta onlarda g&oumlze &ccedilarpıyordu bu hayalcilik. Kısa zamanda Avrupa iş&ccedili sınıfının devrim yapacağına inanıyorlardı. İş&ccedili sınıfı m&uumlcadele i&ccedilinde bilin&ccedillenecek ve bu bilin&ccedille ve kendiliğinden devrime y&oumlnelecekti. Onlara g&oumlre &oumlrg&uumltlenmede sendikalar b&uumly&uumlk &oumlnem taşıyordu. Onun &uumlst&uumlnde siyasi &oumlrg&uumltler de bulunacaktı, ama bunların sıkı disiplinli kadro &oumlrg&uumltleri olması gerekmiyordu. Kurdukları ve i&ccedilinde yer aldıkları parti n&uumlveleri gevşek &oumlrg&uumltlerdi. Bu &oumlrg&uumltler devrimci iş&ccedililer &uumlzerinde yaygın bir &oumlnderlik sağlayamadıkları gibi (o ayrı konudur), bir devrimci durumu devrime d&oumln&uumlşt&uumlrebilecek, kendiliğinden y&uumlkselen devrimi y&oumlnlendirip y&oumlnetebilecek yetkinlikte değillerdi. M&uumlcadele anlayışı ve parti tarzıyla bu niteliği marksizme ilk kez ve neredeyse tek başına Lenin kazandırdı.&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&ldquo&Oumlzellikle, m&uumlcadele yoluyla kazanılanlar dahil, ekonomik kazanımların uyarıcı değil yatıştırıcı olarak iş g&oumlrmesi ile hareketi b&oumll&uumlp par&ccedilalama yeteneğine sahip burjuva ideolojisinin proletarya &uumlzerindeki baskısı Marx tarafından &oumlnemli &oumll&ccedil&uumlde ihmal edildi.&rdquo (John Molyneux)

İş&ccedililerin sendikalar i&ccedilinde veya sınıf m&uumlcadelesinde sınıf bilincine varamayacakları, kendiliğinden kom&uumlnistleşemeyecekleri en kuvvetli bi&ccedilimde Lenin&rsquoce vurgulandı. &ldquoSendikal bilinci apolitik diye eleştirmek b&uumly&uumlk yanlış olacaktır&rdquo diyor Okuyan. Sendikal m&uumlcadeleyle sınırlı bir bilin&ccedil apolitik değildir, burjuva politiktir. Dolayısıyla iş&ccedili sınıfına bilin&ccedil dışardan verilmeliydi. Peki bu Lenin a&ccedilısından yeterli miydi? &Oumlğret dışardan ve onlar kendileri yapsınlar devrimi! Hayır, bunun i&ccedilin &oumlnc&uuml bir &oumlrg&uumlt, &oumlnc&uuml bir parti gerekiyordu. &Uumlyelerinin &ccediloğunluğunun iş&ccedili olması gerekmeyen, n&uumlvesi profesyonel devrimcilerden oluşan sıkı bir kadro hareketi.&nbsp

Burada biraz kendi tezimi anlatmalıyım. Yaklaşık on beş yıldır savunduğum ve geliştirdiğim bu tez sosyalizmin insan doğasıyla ilişkisi &uumlzerine. Sosyalistler arasında genelde olumsuz tepkilerle karşılaşıyor ve reddediliyor savım. Lakin yayına kabul edilirse pek de leninist sayılmayacak! bir ortamsal fikir &oumlzg&uumlrl&uumlğ&uuml bağlamında, bunları, konuyla &ccedilok yakından alakası bulunduğundan &oumlzetlemek zorundayım. (Eğer şu satırları okuyabiliyorsanız edit&oumlre teşekk&uumlrler!)&nbsp&nbsp

&ldquoKapitalizm altında iş&ccedililerin ancak azınlığı sınıf bilincine sahiptir.&rdquo (Lenin) Tezimin birinci ayağı, insanın yakın gelecekte kafamızdaki ideal sosyalizme veya kom&uumlnizme ulaşamayacağı maddesinden oluşuyor. Tam evrimleşmemiş hayvansı yapımız, gelişmemiş kişiliğimiz ve yetersiz zekamız bizi bir canlı t&uumlr&uuml olarak ideallerimizden uzak tutuyor. İdeal sosyalizm veya kom&uumlnizmi bir &uumllk&uuml olarak bırakalım, peki insan sosyalist devrim yapabilir mi? O da &ccedilok zordur, ama yaptı ve yine yapabilir. Sonrasında kafamızdakine kıyasla kırık d&oumlk&uumlk sistemler kurup belli s&uumlreler bunu koruyabilir. B&oumlyle bir kazanım i&ccedilin m&uumlcadeleye değer mi, b&oumlylesine tehlikelerle dolu bir m&uumlcadeleye? Bence değer. Kapitalizm &oumlyle iğren&ccedil bir sistem ki, en kırık d&oumlk&uumlk sosyalizm i&ccedilin bile, bu sistem &uuml&ccedil ay dahi s&uumlrebilse, her şeyi g&oumlze almaya değer. Bu hem insanın ve doğanın kurtuluşu (g&oumlrece bir kurtuluş) meselesi, hem etik bir problem. Onun da &oumltesinde sınıf ger&ccedileğine dayanan bir zorlama. Dahası kom&uumlnizme varılamayacağı şu anki genetik yapımızla kesin gibi olsa bile bir grup insan b&oumlyle bir hayalle veya daha kısa vadeli bir sistem değişikliği i&ccedilin varlarını yoklarını ortaya koyacaklar. D&uumln koymuşlardı, yarın da koyacaklar. O da bir maddi somut ger&ccedileklik. Dolayısıyla benim ve benim gibilerin yanı en azından onları destekleme tarafı olacaktır.&nbsp

Ve sonu&ccedil olarak Lenin muazzam dehasıyla kuramda ve pratikte bunu g&oumlrm&uumlşt&uumlr. Leninizm bu ger&ccedilek &uumlst&uumlnde inşa edilmiştir. Ben sadece, kapitalizm altında iş&ccedililerin, halkın b&uumly&uumlk &ccediloğunluğunun sınıf bilincine ulaşamayacağı Lenin savını devrim sonrasına da yayıyorum. Leninist m&uumlcadele onlarca kuşak devam etmek zorundadır. Zaten b&oumlyle olmuştur, olacaktır. &ldquoLeninist parti eşitsiz gelişimin hem en b&uumly&uumlk &uumlr&uumln&uuml, hem de en b&uumly&uumlk d&uumlşmanıdır.&rdquo (&Oumlzışık, &Oumlr&uumlc&uuml)

Devam ediyoruz: &ldquoSınıfın &lsquoazınlık&rsquo &oumlrg&uumltlenmesi olmaya mahkumiyet&hellip &lsquoNe Yapmalı&rsquocılar bunun i&ccedilin &oumlz&uumlr dilemek zorunda değiller! &lsquoBiz b&oumlyle olmasını istemezdik&rsquo demek, &lsquodevrimci şiddeti sermaye sınıfının şiddeti&rsquoyle gerek&ccedilelendirmeye benzer. Gerek&ccedilemiz doğru olsa bile, ka&ccedilınılmazlığı ve dolayısıyla yasallığı ortadan kaldırmaz. Sınıf m&uumlcadelelerinin mantığı başka t&uumlrl&uuml &ccedilalışmıyor, &ccedilalışamaz&hellip (&hellip) &Oumlzg&uumlrl&uumlk zorunluluğun kavranmasıyla &lsquoazınlık &oumlrg&uumltlenmesi&rsquo, &lsquoNe Yapmalı&rsquocıların tercihidir.&rdquo (K.O.)

Tezimin ikinci ayağına geldik. Devrimleri veya iyi şeyleri hep azınlıklar yapar. Bunları da azınlığın i&ccedilindeki azınlık y&oumlnetir. İnsan doğası budur. Hep b&oumlyle olmuştur, bundan sonra da b&oumlyle olacaktır. &Ccedil&uumlnk&uuml insanlar arasındaki akıl ve kişilik farklılıkları b&uumly&uumlk &oumll&ccedileklerdedir. İnsan genetik olarak iyide ve k&oumlt&uumlde, olumluda ve olumsuzda ve &ccedilok değişik parametreler bakımından eşitsiz doğar. O y&uumlzden devrimleri k&uuml&ccedil&uumlk azınlıklar ger&ccedilekleştirir. Bunu kavramının &oumlnemi nedir? Bunu kavrayamazsanız devrim yapamazsınız. Devrim diye bir sorununuz yoksa bu hi&ccedil mi hi&ccedil &oumlnemli olmayabilir siyasette, fakat meseleniz devrimse insan ger&ccedileğini kavramadan tek adım atamazsınız. Lenin marksistler i&ccedilinde bunu ilk kavrayandır. Leninci veya az leninci g&oumlr&uumllseler de t&uumlm &oumlteki b&uumly&uumlk devrimler (&Ccedilin Devrimi, K&uumlba Devrimi, hatta burjuva devrimler, ulusal kurtuluş savaşları, bizim Milli Kurtuluş Savaşımız) bu ger&ccedileği kuramsal olarak az ya da &ccedilok kavrayanlarca, ama pratikte tam kavrayanlarca yapılmıştır. Azınlık &oumlrg&uumltlenmesinin sağlam, disiplinli, sert ve esnek bi&ccedilimde ger&ccedilekleştirilmesi, azınlığın en iyi, en etkin, en ekonomik kullanımı i&ccedilin ka&ccedilınılmaz zorunluluktur.

Siyaset acımasız bir m&uumlcadele alanıdır. Devrim istemiyorsanız problem değil, gevşek tarzda &oumlrg&uumltlenin veya hi&ccedil &oumlrg&uumltlenmeyin. Devrim istiyorsanız siyasi m&uumlcadelenin sert kurallarına uygun davranmanız gerekir. Siyasi m&uumlcadelede &oumlteki pek &ccedilok alanda yaşandığı gibi Darwinci kurallar ge&ccedilerlidir. G&uuml&ccedill&uumlysen ayakta kalırsın, zayıfsan seni canlı canlı yerler. Devrim yapacaksan coşkulu ama katı, zeki ama g&oumlz&uumln&uuml karartmış, g&uuml&ccedill&uuml ama &ccedilevik tek bir hayvan gibi davranmak zorundadır k&uuml&ccedil&uumlk devrimci kitle. Se&ccedilimle de iktidara gelseniz bu gerekir, yoksa iki ay tutunamazsınız.&nbsp

Lenin&nbsp &ldquo&Oumlrg&uumlt&uumln devrim dışında bir anlam ve &oumlnemi olmadığını her fırsatta g&oumlsterdi.&rdquo (K.O.) İşte temel bir ayrım daha. Marx ve Engels i&ccedilin de politika b&oumlyle bir şeydi. Ancak Lenin bunu kendi yaşamının dışına &ccedilıkardı, bir &oumlrg&uumlt olarak ya devrim yaparsın ya hi&ccedilsin esasını getirdi. Her şey ama her şey devrime hizmet edecekse anlam taşır, yoksa ilgi alanımızın dışındadır anlayışı. Bu Bolşevik anlayışa karşı 1905 de dağıttıkları bir bildiriden Menşevik g&oumlr&uumlş: &ldquoBuradan &ccedilıkan sonu&ccedil, partinin iktidarı ele ge&ccedilirmeyi ya da Ge&ccedilici H&uumlk&uumlmet i&ccedilinde iktidarı paylaşmayı ama&ccedillamadan, aşırı devrimci bir muhalefet partisi olarak kalacağıdır.&rdquo&nbsp

Kimseyi devrimci olmadığı, devrime kalkışmadığı i&ccedilin su&ccedillayamayız. Ben hi&ccedil su&ccedillayamam. Devrim demek yakın bir &oumll&uumlm&uuml ve daha da k&oumlt&uumls&uumln&uuml g&oumlze almak demektir. Herkesten bunu g&oumlze almasını kimse beklememeli. Bu durumda daha az riskli ve sistem i&ccedilinde kazanım sağlayacak uğraşlarla yetinmek daha akılcı değil mi? B&oumlyle politikalar daha ayağı yere basan, daha &ldquodoğru&rdquo politikalar olmaz mı? Evet &oumlyledir, bana g&oumlre de belki &oumlyledir. D&uumlnyada ve T&uumlrkiye&rsquode b&oumlyle pek &ccedilok sosyalist ve solcu, b&oumlyle pek &ccedilok siyasi hareket ve parti var. Muhalefet ediyorlar, bazen &ldquoaşırı devrimci&rdquo tarzda muhalefet ediyorlar. B&uumly&uumlk b&oumll&uumlm&uuml bir ideal olarak sosyalist de aynı zamanda. Ama asıl olarak yaptıkları, devrimi esas alan bir m&uumlcadele değil, iyileştirmelerle ilgili m&uumlcadele, sistem i&ccedilinde kazanım elde etmekle ilgili m&uumlcadele. Bu da iyi değil mi hi&ccedil yoktan? &Uumlstelik b&oumlyle bir perspektifte olanların belki hepsi cesaretsizliğinden veya akılcılığından o konumda değildir, bazıları bundan &oumltesine zaten inanmamaktadır. Fakat arada bir fark var: Doğru olana, ger&ccedilekten yapılması gerekene, orada durana ve orada &ccedilalışana hakkını vermek gerek. Bu sistemi değiştiremiyorsak sonu&ccedilta t&uumlm sosyalistler birer hi&ccediliz. Ben ve benim gibiler pratikte nerede durursak duralım Menşevik karakterden yine de keskin bi&ccedilimde ayrılıyoruz, ayrılmalıyız. Bu sistemi yıkamadığımız her an o yakıcı keskin ger&ccedileklik kalbimize acıtarak batıyor. Yerine getirdiğimiz ş&oumlyle b&oumlyle muhaliflikler bu acıyı hafifletiyor, ama dindirmiyor. Bazense daha beter hale getiriyor. Bu sorunun kişisel yanı. Fakat bir partiliyseniz veya partinin y&oumlneticilerindenseniz ve devrim hedefi esas hedefiniz değilse, yaptığımız iyi şeyleri de s&uumlrd&uumlremez hale gelirsiniz, her ge&ccedilen g&uumln muhalifliğiniz t&oumlrp&uumllenir, d&uumlzen i&ccedili kazanımların sunduğu elmalarla &oumlnce g&uumlnahkara, sonra şeytana d&oumln&uumlş&uumlrs&uumln&uumlz.&nbsp&nbsp

İşte tezimin &uuml&ccedil&uumlnc&uuml ayağı. Kişilerin &ldquokarakterleri kaderleridir&rdquo ya da başka deyişle bireyin her t&uumlrl&uuml tercihi kişiliğince belirlenir. İnsanlar belli karakter grupları i&ccedilindedir ve bu gruplar tarih boyunca pek az değişim g&oumlsterirler. Yani Menşevikler ve Bolşevikler beş y&uumlz yıl &oumlnce de vardı, bug&uumln de var, elli yıl sonra da olacaklar. Bunu bilmek azınlık &oumlrg&uumltlenmesini iyi y&uumlr&uumltmek ve zamanı etkin kullanmak a&ccedilısından &oumlnemlidir.&nbsp&nbsp

&ldquoSiyasi m&uumlcadele olmaksızın sınıfsız topluma y&uumlr&uumly&uumlş m&uumlmk&uumln değil, siyaseti sevmek, siyaset insanı olmak bu işin abece&rsquosi, ancak siyaset kadar m&uumlnasebetsiz bir başka &lsquouğraş&rsquo da var mı? Siyaset y&oumlnetme ve y&oumlnlendirme sanatıdır, aslında bunun sevilecek bir tarafı yok, kapitalizmden bir an &oumlnce kurtulmaya hizmet ettiği s&uumlrece sevilecek, buna odaklandığında haz verecek, gerisi hikaye&hellip&rdquo (K.O.)

Evet, ben de siyasi m&uumlcadeleden hoşlanmıyorum, ama yapılacaksa doğru bilin&ccedille ve ger&ccedilek kurallarla yapılması gerektiğini biliyorum. İşte Okuyan&rsquoın en azından T&uumlrkiye i&ccedilin &oumlzg&uumln bir kuramsal yanı daha.&nbsp

Okuyan&rsquoın asıl &oumlzg&uumln yanı Lenin&rsquoin ne yapmak istediğini ve ne yaptığını &ccedilok ayrıntılı bi&ccedilimde ve &ccedilok a&ccedilık&ccedila anlamış ve anlatıyor olmasında. Son derece d&uumlr&uumlst&ccedile ve akla gelebilecek pek &ccedilok gerek&ccedilesiyle. T&uumlrkiye&rsquodeki m&uumlcadelenin, T&uumlrkiye&rsquodeki bireysel ve t&uumlzel kişiliklerin i&ccedilinden. Bu kitabın samimiyetini hem &oumlz&uumlnden hem ayrıntılardan g&oumlrmek m&uumlmk&uumln. Samimiyet sadece pratikte değil kuramda da &ccedilok &oumlnemlidir.&nbsp&nbsp

&ldquoKatılım mekanizmaları ancak gelişkin kadrolarla, gelişkin bir &oumlnderlikle istenen sonucu verir.&rdquo (K.O.) Katılımın k&oumlt&uuml bir şey olduğunu hemen hi&ccedil kimse s&oumlylemez, ama katılım i&ccedilin katılacak d&uumlzeyde kadrolar yetiştirmek lazımdır. Ayrıca onların doğru ama&ccedil i&ccedilin &oumlzg&uumln fikir &uumlretebilecek ilgi ve yetenekte bulunması. Bunlar bir&ccedilok leninist partide olmuyor, stalinist kanatta daha az g&oumlr&uumll&uumlyor. Ama leninizm dışı partilerde bulunuyor mu? Oralarda hi&ccedil bulunmuyor, istisnalar elbette kuralı bozmuyor. Bu bir insan d&uumlzeyi sorunu. Katılın! demekle ya ortalamanın d&uumlş&uumlk d&uumlzeyli iktidarı kuruluyor ya da daha yaygın g&oumlr&uumlld&uumlğ&uuml gibi katılımcılık g&oumlr&uumln&uumlm&uuml altında &ccedilok daha mıymıntı kafa sallayıcıların iktidarı. Kadınlara kota ayrılması: Kadınları geliştirmeyen gelişmiş gibi g&oumlsterip aslında &ldquoaşağılayan&rdquo bir sistem. İş&ccedili kotaları da &oumlyle. Parti organlarının se&ccedilimi. T&uumlz&uumlk&hellip T&uumlm bunlar bi&ccedilim. &Oumlz ise m&uumlcadelenin gerekleri. M&uumlcadele de devrim. &Ccedilok kalıp&ccedilı ve kaba gibi g&oumlr&uumln&uumlyor, bin defa kabul ederim, ama ger&ccedilek bu. Ya doğruya ulaşırsınız ya da bi&ccedilimsel bir demokrasiyle kendinizi kandırırsınız, daha k&oumlt&uumls&uuml &ccedilevrenizdekileri de kandırırsınız.&nbsp&nbsp

&ldquoD&uumlnyada ve T&uumlrkiye&rsquode parti i&ccedilindeki g&oumlr&uumlş ayrılıklarını kurumsallaştırmaya d&oumln&uumlk girişimlerin ya fiyaskoya ya g&oumlzboyacılığına ya da b&uumly&uumlk kavgalara yol a&ccediltığını vurgulamama herhalde kimsenin itirazı olmayacaktır. Fiyasko ve kavgaları listelememe gerek yok, genellikle g&uuml&ccedill&uuml bir merkez hizbin diğerlerine &lsquok&uuml&ccedil&uumlk yaşam alanları&rsquo sunarak onları kendine bağlamasına ve ortaya &ccedilıkan &lsquobirlik&rsquo g&oumlr&uumlnt&uumls&uumlnden alabildiğine yararlanmasına ise g&oumlz boyamadan başka ne denebilir ki? (&hellip) T&uumlrkiye solunda, ge&ccedilmişten bug&uumlne, parti i&ccedilinde değişik d&uumlş&uumlncelerin meşrulaştırılması gerektiğini s&oumlyleyerek i&ccedilinde bulunduğu yapıyı eleştirenlerin neredeyse tamamı siyaseti kendi etraflarında d&oumlnen bir uğraş olarak kurgulamak i&ccedilin her t&uumlr &ccedilabayı harcamış ve &ccedilevrelerinde bir despota koşulsuz onay verecek kadar kişiliksizleşmiş cemaat &uumlyeleri toplamışlardır. (&hellip) Leninizmin siyasal ve &oumlrg&uumltsel merkeziyet&ccedililik vurgusunu pek sosyalist&ccedile bulmayanlar, ilk fırsatta benmerkezciliğin, despot&ccedila y&oumlntemlerin en bayağısını sergilemişlerdir.&rdquo (K.O.)&nbsp

Biz bunu tabip odasında, TTB&rsquode bile yaşadık. Bu &oumlrg&uumlt bilindiği gibi parti falan değildir, en sağcı doktorları bile i&ccedilinde barındıran, barındırması gereken, sendikadan da geniş tabanlı bir &oumlrg&uumltt&uumlr. Başımızdakiler, yani se&ccediltiklerimiz, Menşeviklerden on kat esneklik, on kat gevşeklik yanlısı, on kat demokrat! liberal solculardı ve bırakın alınan kararları değiştirmemize, kararlara muhalif g&oumlr&uumlşlerimizi yaymamıza dahi engel oldular. Bir s&uumlre&ccedil sonucu bizi orada &ccedilalışamaz hale getirdiler. Ve yine bakın başka g&uumlncel &oumlrneklere: Başka t&uumlrl&uuml bir siyaset gerek, diye doğru ve pop&uumller bir sloganla hareket eden liberal solcu lider &ccedilok &oumlnemli kararlar alırken, değil &uumlyelere parti y&oumlnetim kuruluna bile sormak gereği duymuyor. Siyaset budur, &oumlzellikle b&oumlylesi &ccediloğunluğa karşı kurallarıyla y&uumlr&uumlt&uumllmelidir.&nbsp

İleri kapitalist &uumllkelerin, Avrupa&rsquonın, leninist model i&ccedilin uygun olmadığı zırvasına gelince. Yakın zamanda Hitler&rsquoi, Mussolini&rsquoyi, Blair&rsquoi &ccedilıkaran kıta leninizm i&ccedilin uygun değilmiş. İnsanları daha eğitimli, demokrat ve ileriler ya! Bu g&oumlr&uumlş&uumln tek doğru tarafı oralarda devrim yapmak i&ccedilin Lenin&rsquoin sertliğinin bile yetmeyebileceğidir. Bu işin şakası. Aslı: İnsan her yerde aynı insandır, aynı kişilikte ve aynı zeka d&uumlzeyinde.&nbsp

Okuyan&rsquodan son bir alıntı: &ldquoLeninizm her nesnellikte &ccedilıkış yapamaz&hellip Ama, &ccedilıkış yapılacak her nesnellikte Leninizm olmak zorundadır.&rdquo&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp