AKP'li Dindarlara Mektup

24/04/2009 Cuma
AKP'li Dindarlara Mektup

"Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının." Kur'an-Hucurat-12

"Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." Maide-8

"Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." Nisa-58

"Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir." Nisa-10

"O övündükleri mal ve evlatlar, dünya hayatının sonudur. Ama ebedi kalacak faydalı işler Rabbinin katında hem sevap olarak daha hayırlı, hem de ümit etmek bakımından daha hayırlıdır." El-Kehf-46

"Her yol üstünde oturup da tehdit savurarak korku salarak Allah yolundan O'na inananları çevirmeyin. Yolun çarpığını isteyip durmayın. Hatırlayın ki, siz az idiniz O sizi çoğalttı. Bir bakın, nasılmış bozguncuların sonu!" Araf -86

"On kişi üzerinde bile olsa, yöneticilik yapmış olan her insan, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna elleri boynuna bağlı olarak gelir. Sonra da ya adaleti sayesinde kurtulur veya haksızlık etmiş olduğu için mahvolur." Hz. Muhammed

Başınıza getirdikleriniz, kuşkusuz, haksız kazançlarını, çoluk çocuk sülalecek debdebeli yaşamlarını, ettikleri zulümleri, yaptıkları kötülükleri haklı çıkaracak ayet ve hadisleri daha çok koyacaklardır önünüze. Fakat bu aldatmacalar ne şahit olduklarınızın özünü ne de yukarıdaki uyarıları geçersiz kılacaktır.

Biz sosyalistler dürüstüzdür. Tüm dinlerden ve İslam'dan hayli uzağızdır büyük çoğunluğumuz, inkar etmeyiz. Ama İslam'a ve din duygusuna iktidarınızdan çok daha yakınız. Örneğin bizler son yirmi yılda iki buçuk milyon müslümanı öldüren güçlerle işbirliği yapmayız. Çünkü vicdan duygumuz değme inananınkinden üstündür. Allah deyip, Muhammed deyip çoluğunu, çocuğunu, sülalesini Karun kadar zengin edenlerden olmayız. Çünkü adalet duygumuz değme softanınkinden yücedir.

AKP'ye muhalefet etmeyi, emperyalizmin maşası tarikatların yayılmasına direnmeyi suç haline getirdiler memlekette. Bunun için yalan söylemeyi, iftira etmeyi, düzenbazlık yapmayı alışkanlık edindiler, korkuyu siyasetlerinin merkezine koydular. Üstelik emperyalist-siyonist patronları ve kişisel çıkarları için yaptıkları kıyımları demokrasi adına savunarak, Allah adını da dilerden düşürmeyerek. Bu oyuna gelmeyiniz.

İşbirlikçilikleri pek açık yürüdüğünden sizleri ve kendilerini kandırmak için bir yere kadar şeytanla pazarlık edilebileceğini, onunla ortak olunabileceğini, ama en sonunda gerçek niyetlerini sergileyerek iyiliği hakim kılacaklarını iddia etmektedirler. Oysa bilirsiniz ki şeytanla kırıştıranların hepsi ya şeytanlaşmıştır ya da helak olmuştur.

Bizlerin sizlere önerdiği şey vicdansızlığı din adına onaylamak yolu değil, ne adına olursa olsun toplumda vicdanı egemen kılma yoludur. Yaklaşan felaketlere karşı sürüleşmekten kurtulmak, toplum çıkarını düşünen özgür vatandaşlar haline gelmek, bireysel ve yığınsal olarak tek çıkış kapımızdır.