Yalnızca başkanlığa hizmet eder

12/12/2016 Pazartesi
Yalnızca başkanlığa hizmet eder

1- Bu karanlık bir eylemdir.

2- Yapanın kim olduğu yukarıdaki tespiti değiştirmez: IŞİD ya da PKK-TAK. Hepsi bu tip eylemleri yapabilecek karakterde ve güçtedir.

3- Eylemi hiçbir “ulvi” gerekçe meşrulaştıramaz.

4- Sorumlusu AKP’dir. 15 yıldır iktidardalar, son birkaç yıldır neredeyse her ay onlarca insanın hayatını kaybettiği bir katliam yaşanıyor, önleyemiyorlar.

5- Yönetemiyorlar. Güç mekanizmalarını başkanlık sistemini dayatacak kadar kontrol edebiliyor olmaları yönettikleri anlamına gelmez. Düzenli aralıklarla bombaların patladığı, bir bölgesinde kesintisiz savaşın devam ettiği bir ülkenin yönetildiğinden söz edilemez.

6- Yönetemiyorlar ve kanıtı eylemden sonra içişleri bakanının intikam alma sözüdür. Edebildikleri tek söz intikamdır ve bu söz havada kalmaya mahkumdur.

7- Eylemi TAK üstlendi. Ancak fark etmez. IŞİD sıraya girdiğini zaten açıklamıştı. Her ikisi de büyük güçlerin kontrolündedir. Amaç ülkenin istikrarsızlaştırılmasıdır. Bunda herkesin bir hesabı vardır. IŞİD de PKK de kendi devletinin derdindedir, ancak kurulacak devlet bir ABD eyaleti olacaktır.

8- Önemli olan büyük sahneyi görmektir. ABD’nin planı bölgenin yeniden düzenlenmesidir. AKP’yi bu nedenle 2002’de sahneye sürmüştür. Sovyetler Birliği sonrası döneme İslam’la, Müslüman Kardeşler’le müdahale etmiş, buna Büyük Ortadoğu Projesi demiştir. Afganistan’da Taliban, Irak’ta El Kaide, Suriye’de Kaide’den IŞİD bu amaçla yaratılmıştır. Arap Baharı’nın anlamı budur. AKP Bahar’ın başlangıcıdır. IŞİD’e silah Türkiye’den sokulmuş, IŞİD petrolü Türkiye’den pazarlamıştır. Suriye’deki cihatçıları kontrol eden AKP, PKK’yi silahlandıran ABD ve Türkiye NATO ülkesidir.

9- Destekledikleri cihatçıların, “barış” masasında görüştükleri PKK’nin ve stratejik müttefik oldukları ABD’nin hedefi durumundadırlar. Böyle olduğu için bombalar patlamaya devam edecektir.

10- Bu katliamı da başkanlık ve OHAL’i uzatmanın gerekçesi olarak kullanacakları kesindir.

11- Bu taktikleri tutar. 7 Haziran seçimlerinden sonra gündeme soktukları savaş stratejisinin sonuçlarından bunu biliyoruz. Her katliam AKP’nin tabanını konsolide etmekte ve MHP tabanının AKP’ye kaymasına yaramaktadır. Bunu en iyi bilenler AKP kurmaylarıdır.

12- Bu eylem başkanlık senaryosunun gerçekliğe dönüşmesi için katkı sağlayacaktır.

13- Kaostan Kürtler lehine hiçbir şey çıkmayacak, yalnızca Türkiye her tür operasyona açık bir hal almış olacaktır. Anlaşılan örgüt hendek savaşlarının Kürt halkında yarattığı yılgınlığın hiç farkında değildir ya da halkımıza yılgınlık vermek ve AKP’yi güçlendirmek üzere özel bir misyon benimsemiştir.

14- En önemli sorunumuz halk sınıflarının umutsuzluğunun, korkularının artması ve mücadele azminin kırılmasıdır. Bu da yalnızca AKP’nin ve emperyalizmin işine yarar. Bu durum görülerek karanlık eylemler sürdürüldüğüne göre amaç bu olsa gerektir.

15- Yapılacak tek şey emekçi sınıf hareketinin örgütlenmesidir.

16- Sınıf siyaseti, sınıfın sorunlarına, esnek çalışma düzenine, işsizliğe, sömürüye, kıdem tazminatının kaldırılması planına, eşitsizliklere ve laikliğe odaklanmak; iktidarın din sömürüsüyle sömürüyü akladığını göstermek; özgürlüğü ve barışı eşitliğe, eşitliği kamuculuğa bağlamak; her türlü kimlikçi söylemi reddetmek zorundadır.

17- Açıkça ilan ettiler: 2017 sıkı bir tasarruf yılı olacak. Yapılacak şey pratik ve ideolojik olarak sınıfa gömülmektir.