Dünya, Türkiye ve Komünistler

12/06/2017 Pazartesi
Dünya, Türkiye ve Komünistler

1- Kapitalist üretim ilişkileri çok yönlü, derin bir krizin içinde. Kriz kar oranlarının artırılamamasıyla-düşmesiyle ilişkili. Kapitalizm bu nedenle malileşiyor, kriz çözümsüz karakter kazanıyor.

2- Üretim ilişkilerindeki bu durum emperyalist sistemde hegemonya krizi olarak görüntüleniyor. ABD’nin konumu sarsılıyor, AB dağılma riskiyle karşı karşıya. Ortaya çıkan boşluğu Rusya-Çin bloğu doldurmaya çalışıyor. Mevcut durum kaos olarak bile nitelenebilir.

3- Sovyetler Birliği’nin dağılması emperyalist sistem açısından büyük olanak yaratmıştı. Sosyalizmin toprakları sermaye açısından bakirdi. 1990’larda tekeller oraya doğru aktı. Ancak kapitalist üretim ilişkilerinin krizini aşmak bakımından bu olanağın etkisi de sınırlı kaldı. Sorun yapısaldı, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki uyumsuzluktaydı.

4- Üretim ilişkilerindeki krizle hegemonya krizi savaşları koşulluyor. 1990’lardan itibaren Büyük Ortadoğu’ya yönelik yeniden düzenleyici müdahale bununla ilişkilidir. Bütün kuzey Afrika coğrafyasını, Irak-Suriye’yi bu hırsla savaş alanına çevirdiler, parçaladılar, kabileleştirdiler.

5- AKP bu kargaşadan pay kapma fırsatçılığı içinde. Kimi kez ABD’nin planlarını üstleniyor, kimi kez ABD-Rusya arasındaki ihtilafların yarattığı belirsizlik ortamında inisiyatif kullanmaya çalışıyor, kimi kez de Rusya’ya tabi hareket ediyor.

6- Aynı şeyi Kürt hareketinin de yaptığını görüyoruz. Suriye’deki gelişmeleri devletleşme olanağı olarak değerlendiriyor, AKP ile pazarlığı ise gündeminden eksik etmiyor.

7-IŞİD ABD tarafından bölgedeki bütün aktörleri hizalamak bakımından yaratıldı. Hem Suriye rejiminin yıkılması amacıyla hem de Kürt faktörünü bölgede somut hale getirmek için kullanılacaktı.

8- Dolayısıyla Suriye’deki gelişmeler burjuva anlamıyla bile Kürtler açısından herhangi bir özgürlük iması içermiyor. Esad bir yandan askeri zorunluluklar gereği olarak bir yandan da AKP’yi silahlı Kürtlerle sınır komşusu yapmak taktiğiyle kuzey Suriye’yi boşaltarak YPG’ye bıraktı. ABD’nin silahlandırdığı bu yapı IŞİD’e karşı verdiği mücadeleyle bütün dünya kamuoyunun gözünde meşruluk kazandı.

9- Kürt meşruiyetinin sağlanmasında Kobani’de IŞİD’in gerçekleştirdiği katliam belirleyici oldu. Hatırlayınız: ABD o dönemde yaklaşık iki ay süreyle (2014 yaz sonu) IŞİD’in Kobani kuşatmasını izlemiş ve en nihayetinde herkesi kendi müdahalesinin gerekliliğine ikna-mecbur ederek hem Kobani’ye askeri teçhizat indirmiş hem de Barzani kuvvetlerinin Türkiye topraklarını kullanarak bölgeye girmesi için Erdoğan’ı ikna etmişti. İkili arasındaki telefon görüşmesi Obama’nın elindeki beyzbol sopasıyla meşhur olmuştu. Barzani konvoyunun güney doğu illerinden intikali Kürtler tarafından “Biji Serok Obama” diye kutlanmıştı.

10- ABD planı tıkır tıkır işliyor, hafifçe mırıldanan AKP’nin burnu sürtülüyor, Kürtler ordulaştırılıyor ve bu arada bizde neredeyse herkes Kobani direnişini selamlıyordu. Emperyalizm gerçekliği tam manasıyla unutulmuştu.

11- Emperyalizme, antiemperyalizme ve bu genel bağlam içinde Kürt meselesine bakış bugün Komünist kimliği tanımlayan önemli bir kriter olarak bu süreçte şekillendi.

12- Aynı bağlam içinde solun hemen tamamı sosyalist devrim perspektifini bir kenara bıraktı. Haziran direnişinin sonlanma biçiminin de etkisiyle, “faşizme karşı demokrasi mücadelesi” giderek belirleyici oldu. İlk görev AKP’yi durdurmaktı. Biraz soluklanmaya ihtiyaç vardı. Sosyalizm demek teorik kaçıyor, günceli ıskalıyor, sosyalizm diyenler mücadeleden kaçmakla, Kürtlerin sorunlarını anlamamakla, milliyetçilikle suçlanıyordu. Bu değerlendirmelerle 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP desteklendi. Gerekçe olarak “bir kereden bir şey olmaz” bile denildi.

13- Dünyanın ve Türkiye’nin bugünkü hali sosyalizmin güncelliğidir. Komünistlerin görevi eşitlik, antikapitalizm, antiemperyalizm, bağımsızlık, laiklik belgileriyle işçi sınıfını sosyalizm yolunda örgütlemektir.

14- Sosyalist devrimden başka devrim yoktur. Dünya sosyalizme muhtaçtır. Sosyalizm acil, güncel ve somut ihtiyaçtır. Bunu gündeminden düşüren düzen içine düşmeye mahkumdur. Komünistler için tanımlayıcı kriter budur.