Ülkeyi yöneten AKP’li kadrolar, yana yakıla döviz bulmaya çalışıyor. Ama Sultanahmet’te dilenip, Ayasofya’da sadaka vermekten de geri durmuyorlar.

Şimdiki öğrenciler çok şanslı

Şimdiki öğrenciler çok şanslı. Hele bir de ABD’de okuyorlarsa. Yöneticilerimiz, en çok onları düşünüyor. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. ENSAR ve TÜRGEV adlı iki eş-dost-akraba Vakfına 2014 yılında ABD’de “Turken Foundation” (TURKEN) adlı bir vakıf (Fon) kurdurdular. Hayırsever vatandaşlar milyonlarca dolar bağış yaptı. Biraz kendini toparlayınca bu paralarla 2017 yılı Aralık ayında ABD’nin en pahalı bölgesi Manhattan’da 15,5 milyon dolara bir arsa alıp 21 katlı yurt binası yapmaya girişti. Ayrıca, Mehmet Ali’nin 328 dönüm büyüklüğündeki çiftliğini 3 milyon dolara satın alıp öğrencilerin hizmetine sunmak üzere hazırladı. Çiftliğin ne tür işlerde kullanılacağını bilmiyoruz. Belki tarım derslerini burada verdireceklerdir.

İyiliğin gizli yapılanı makbuldür. Bu hizmetlerini kimselerin öğrenmemesi için özen gösterdiler. Yine de bilgilerin sızmasını bütünüyle önleyemiyorlar. Çeşitli kaynaklara göre TURKEN Vakfı 2014-2022/Haziran arasında 86 milyon dolardan fazla bağış geliri elde etti.

Bağış yapanları bilmiyoruz. Hayırseverliklerinin nereden kaynaklandığı da belirsiz. ENSAR ile TURGEV’in katkısını esirgemediğini okuyoruz. Bir de 2017 yılında özelleştirmelerden pay kapan enerji şirketlerinden birinin, Kızılay ile işbirliği içinde 8 milyon dolar aktarılmasında aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bağış yapmak için dolanlı yollara başvurulması o günlerde çok tartışılmıştı. Kamuoyunda Şirketin, bağış tutarını vergi matrahından düşmek için böyle bir yöntemi seçtiği tartışılmıştı. Vergi kaçırdığı savlarını nedense Şirketin genel müdürü değil de Kızılay Başkanı yalanlamış; bağış yaptığını başkalarının bilmesini istemediği için böyle bir yöntem seçtiğini söylemişti. Hemen ardından da yapılan eylemin “vergi kaçırmak” değil, “vergiden kaçınmak” olduğunu eklemişti. Daha sonra Şirketin o yıl hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.

Şu günlerde TURGEN’in işleri pek iyi gitmiyor. 2022 yılında bitirmeyi düşünüyorlardı ama bitecek gibi görünmüyor. Büyükşehir belediyeleri AKP’nin elinden çıkınca, para kaynakları da tıkandı; bitiremediler. CHP’nin ABD Temsilcisi, TÜRKEN Vakfı’nın Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankasından 35 milyon dolar borç aldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Borç alıp bitirmeye çalışacakları anlaşılıyor.

Yöneticilerimizin gönlü bol demiştik; biraz da hesap bilseler!...

Gelelim Türkiye’ye;

Yurt dışında okuyan öğrencilerimize gösterdikleri özeni yurt içindekilerden esirgiyorlar. TURKEN’e milyonlarca dolar para buluyorlar ama 1999 Marmara depreminde yıkılan, hasar gören okul/yurt/hastane gibi kamu yapılarını deprem riskine karşı güçlendirecek Türk lirası bulamıyor, dövizle borçlanıyorlar.

Yıllardır “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)” adlı bir proje yürütülüyor. 2006 yılında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasıyla 310 milyon Avro tutarında kredi anlaşması imzalanarak işe başlanıldı. 2008 yılında 300 milyon Avro daha eklendi. İzleyen yıllarda, İslam Kalkınma Bankası; Avrupa Yatırım Bankası; Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Almanya Kalkınma Bankasından alınan kredilerle borç tutarı 2 milyar Avroya ulaştı.

Projenin başlamasından bu yana 16 yıl geçmiş olmasına karşın henüz bitirilemedi. Zaman zaman Resmi Gazetede, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB); “Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi” başlığını taşıyan ihaleye davet (İD) ilanlarını görürsünüz.

İhaleler, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, yerli ve yabancı yüklenicilerin katılabildiği “Uluslararası Rekabetçi İhale yöntemiyle” yapılır.

Uluslararası Rekabetçi İhale yöntemiyle ve uluslararası finans kuruluşlarından borç alınan yabancı paralarla ISMEP projesi çerçevesinde bugüne değin, 1314 Okul; 38 Yurt; 115 sağlık binası; 78 İdari bina yapıldı ya da güçlendirildi.

Zaman zaman yeni ihaleler açılıyor. Son olarak 20 Haziran 2022 günlü Resmi Gazetede 11 okul binasının güçlendirilmesi konulu 5 ihaleye davet (İD) ilanı yayımlandı.

Ülkeyi yöneten AKP’li kadrolar, yana yakıla döviz bulmaya çalışıyor. Ama Sultanahmet’te dilenip, Ayasofya’da sadaka vermekten de geri durmuyorlar.