Yoldayız. Büyük bir bombardıman altındayız. Savaşıyoruz ve savaştıkça insanlığımıza yaklaşıyoruz.

İnsanın parladığı anlar

“Bugün Türkiye’de de roman yok, dünyada da roman yazılmaz. İnsan kalmamıştır. Tekelli düzenlerde insan kalmadığı için roman yazılmaz.” Kulakları çınlasın, Yalçın Küçük hocamızın sözüdür bu. Piyasanın, giderek tekelci düzenin, sadece toplumu değil, onunla birlikte insanı da öğüttüğü gerçeğinin dışa vurumudur romansızlık. 

Peki ya 20. yüzyılın edebi şaheserleri? Üç büyük yazar ve romana atıf yapar hoca. Birincisi Kafka ve Dönüşüm’üdür. Huxley’nin Cesur Yeni Dünya’sı ve Orwell’ın Hayvan Çiftliği ikincisi ve üçüncüsüdür. Hocaya göre bunlar romanın bittiğinin işaretleridir. Bu üç yazarla, özellikle Kafka ve Huxley ile birlikte, dünyada roman bitmiştir. Çünkü ikisi de insan üzerine kurulu değildir. Birinin kahramanı bir böcektir, öbürünün kahramanı fabrikalardır. İçlerinde insan, haliyle karakter yoktur. Geriye sadece savaş romanları kalır ki, zaten roman diye yazılanlar savaşlara dairdir. Sovyet romanı diye okuduklarınız sadece savaş romanıdır. 

Rastlantı değil, tekellerin öğüttüğü insanın yeniden ortaya çıkması için böylesine büyük şoklara ihtiyaç vardır artık. İnsanın ışığı ancak cephede ateş altındayken yeniden parlar, olanca güzelliği ile ışıldar ve tabii çabucak söner. Çok basit bir sebebi var, cephede parayla alabileceğiniz hiçbir şey yoktur, ölüm yakınınızdadır, yapabileceğiniz tek şey kahramanca savaşmak ve silah arkadaşlarınızla dayanışmaktır. Bu yolla yaratıcı yeteneklerinizi geri almış ve onu kendi isteğinizle istediğiniz yönde kullanma şansına sahip olmuş olursunuz. Demek ki kahramanlık ve dayanışma, tekeller çağında, insanın yeniden ortaya çıkması için olmazsa olmazlardandır.

Hoca affetsin, savaş dışında da sarsıcı şoklarımız var artık. Gezi Parkı merkezli isyanımız bunlardan biridir, insanımızın parladığı anlarımızdandır. Son deprem de böyle bir etki yarattı, yıkıntıların ortasında insanın ışığı parladı. Kuşkusuz bunlar da kahramanlık ve dayanışma kaynaklıdır. Tabii, romanlardaki savaşlardan farklıdırlar fakat ikisini birlikte bir savaş saymamıza yeterli işaretler var. İkisinde de tekeller düzeni müdahildir ve kuşkusuz ikisi de bu düzene karşı kendiliğinden ortaya çıkmış, ilan edilmemiş bir savaştır. Büyük bir bombardıman altındayız. Savaşıyoruz ve savaştıkça insanlığımıza yaklaşıyoruz. Kanlı çatışmalar oldu ve kayıplarımız büyüktür. Haliyle insanı çok ama ne yazık, henüz romanı yoktur. 

***

İşaretlerin izinden gidiyoruz. Depremin ardından Antakya’ya ilk koşanlardan biri Almanya Darmstadt Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Başhekimi Türk kökenli Cihan Çelik’ti. Gönüllüydü, sahra hastanesinde çalışıyordu, dramatik sahnelere tanık olmuştu haliyle, kederlenmişti. Şaşkındı, “Para çektim, 5 TL bile harcamadım. Burada tam bir komünizm var. Herkesin ne ihtiyacı varsa karşılanıyor” diye anlatıyordu DW muhabirine şaşkınlığını. 

Hollanda’nın arama-kurtarma ekibiyle birlikte bir hafta boyunca Antakya’da kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü çevirmen Zeynep Alpar da benzer izlenimler edinmişti. “Evimden çıkıp deprem bölgesine gidene, sonra da evime dönene kadar hiç para harcamadım, paranın geçmediği bir dünyaydı” diye anlatıyordu şaşkınlığını. O da karşılıksız, hiçbir şey beklemeden koşmuştu yıkımın ortasına. Orada en kritik, en hayati dakikaların, saatlerin nasıl heder edildiğini görmüştü, enkazdan canlı çıkarmanın ne demek olduğuna tanıklık etmişti. Kahramanlık ve dayanışma, aynı gerçeğin farklı iki yüzü gibidir. Öylesine ortaya çıkmakta, dokunduğu her insanı arındırmaktadır. Piyasanın, haliyle paranın hükmünün sona ermesi insanın ortaya çıkması ile bağlantılıdır demek ki. İnsan varsa para saçmadır. Sonsuz sayıdaki dolaşım odaklarından biri olmaktan çıkmışsak artık piyasa mümkün değildir. 

Demek ki insan ancak bu düzene karşı mücadelede ortaya çıkabilir. Parayı, piyasayı reddetmek şartlarından biridir. Birbirimizle birer alıcı veya satıcı olarak değil insanlar olarak bağ kurabiliriz, bu mümkündür. Gerisi “kafkaesk” bir çürümedir. Piyasa insanlıktan çıkarır, böcekleştirir; Samsa mutlak bir insansızlaşma halidir. 

***

Bu “parasızlık” halini bir de Gezi’den biliyoruz. O parkta, o parktan yayılarak ülke sathında bir kardeşleşme ve dayanışma rüzgârı esmiş, direniş, başka türlü bir toplumsal ilişkiler ağının kurulmasının yolunu açmıştı. Neoliberal İslamcılık ve kapitalizm bu yeni ilişkiler ağına çarpıp geri çekilmişti. Bir araya gelerek parkı işgal eden, barikatlar kurarak savunan, neşeli, paylaşımcı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir halk hareketi çıkmıştı ortaya. İnsanlar kendinde fazla olanı parkın merdivenlerine bırakmış, ihtiyacı olanla parayı aradan çıkararak paylaşmıştı. O sayede parkta eşitlikçi yeni bir hayat kurulmuştu. Çadırları, bulvarı, caddesi, sokakları, meydanı, radyosu, televizyonu, gazetesi, reviri, ambulansı, itfaiyesi, güvenlikçisi, psikoloğu, çarşısı, kahvehanesi, aş evi, oteli, kuaförü, berberi, sineması, sanatçıları, kütüphanesi, forumu, çocuklar için atölyeleri, müzesi, çöpçüsü, dilek ağacı ve futbol takımları ile yepyeni bir düzendi bu. Her şeyi var fakat piyasası ve parası yoktu. Kimsenin aklına parka banka kurmak gelmemişti. Bu parasızlığı yeni bir düzenin işareti sayıyoruz. 

Haliyle burada da dayanışmaya kahramanlık eşlik etti. Sınırsız bir polis şiddetine olanca neşesiyle göğüs geren bir kahramanlıktı bu. Direnenler “boyun eğmemeye” kararlıydı. Düzen bu kararlık karşısında 15 gün boyunca çaresiz kalmıştı. Direnişle ve dayanışmayla yaratılan “Tayyipsiz hava sahası”nda yeniden ortaya çıkmıştı insan. 

Dayanışma, paylaşma ve tabii eşitlik olduğuna göre komünizan bir düzendi bu. İnsanın yitirdiği insanlığı yeniden bulması haliydi bir tür. Demek ki, iddia edilenin tersine, dayanışma, paylaşma, kahramanlık insanın fıtratında vardır. Komünizm insana en yakışan haldir. 

***

Bu eşitlikçi fıtratın kitapta da yeri var! İlkel komünal toplum diyoruz, insanlığın ilk eşitlikçi sosyal halidir. İlkel ve basittir. Topluluklarda herkes yiyecek bulmakla görevlidir, avcılık ve toplayıcılık sonucu elde edilen her şey topluluktaki herkes tarafından paylaşılır. Kişisel eşyalar dışında özel mülkiyet yoktur. Çünkü topluluk bir “artı değer” yaratamaz ve üretilen her şey biriktirmeksizin tüketilir. Evler ve aletler bütün komün tarafından ortaklaşa kullanılır. Haliyle malları koruyacak bir devlete de ihtiyaç yoktur. Basittir ancak önemlidir, insanlık büyük yürüyüşüne böyle başlamıştır.

Öyleyse bu durumda mülkiyet, insanın eşitliği kaybetmesi halidir. Aradığını, zaman zaman bulmaya yaklaştığını biliyoruz. Kriz anlarında bu tür kolektif, dayanışmacı ve eşitlikçi yapıların ortaya çıkmasında bu ortak geçmişte yitirdiklerimizin payı var. Paris Komünü böyleydi, Sovyetler böyle ortaya çıkmıştır. Savaşta ve doğal yıkımlarda da insanlar dayanışmayı yeniden keşfeder. Bu aynı zamanda insanın insanlığını keşfetmesi halidir. 

Kaldı ki sosyalizm de, toplumculuk, bu keşfe dayanır. Kapitalizm, iktisadi bir toplumdur ve toplumu insanın elinden çekip almıştır. Bu iktisadi düzen insanı yalıtır, tek başına bırakır, insanlığından uzaklaştırır. Sosyalizm fikri bu uzaklaştırmaya tepkiden doğdu. Sosyalist sözcüğü, Latince “sociare”den türetilmiştir, birleşmek ya da paylaşmak anlamındadır. 19. yüzyılın başında İngiltere’de ortaya çıktı, oradan Avrupa’ya yayıldı. Endüstrileşme ile dağılan topluma bir ağıttı esası. Piyasa toplumuna bir reddiyeydi ve işçi sınıfını içine düşürüldüğü durumdan kurtarma ütopyasıydı. Ancak, tabii, ilk sosyalistler piyasanın elinin yetmediği adacıklar arıyordu, artık olmadığını biliyoruz.

Evet kurtuluş zaman almıştır. Çok açık; “Devrimlerin, gerçekten de edilgin bir öğeye, maddi bir temele gereksinmeleri vardır. Teori, bir halka, her zaman, sadece bu teori halkın gereksinmelerinin gerçekleşmesi olduğu ölçüde gerçekleşir.” Demek ki düşüncenin kendini gerçekleştirmeye yöneltmesi yetmez, gerçeğin de düşünce olmaya yönelmesi gerekir. Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi’nden aktardım. Öyleyse devam edelim; “Köklü bir devrim, sadece köklü gereksinmelerin devrimi olabilir…” İnsanı insanlığından çıkaran bu düzen çürüyor. Köklü gereksinmelerimiz var. Piyasadan kurtulmak istiyoruz, eşit ve özgür yeni bir dünyaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve artık biliyoruz fıtratımız bunlara müsaittir. 

***

Çürüyen yıkılıyor, düşüyor. Tekeller düzeni kasılıyor, kıvranıyor. Şoktan şoka sürükleniyoruz biz de, sarsılıyoruz. Şoklar yeni direnişlerin fitilini ateşliyor, çürümenin ortasında insan yeniden parlıyor, başkaldırıyor. Ancak farkındayız, bilimsel bir dokunuşa ihtiyacı var bu başkaldırışın. 

İnsanın ışığı ancak cephede ateş altındayken yeniden parlar. Sebebi basit, ölüm yakınınızdadır, dayanışmak ve savaşmaktan başka çıkar yol yoktur. Demek ki kahramanlık ve dayanışma, tekeller çağında, insanın yeniden ortaya çıkması için olmazsa olmazlardandır. Çözüm de basit; Bunu yaratıcı, kalıcı bir yeni düzene dönüştürmeliyiz. 

Ne deniyordu kitapta? Teori, bir halka, her zaman, sadece bu teori halkın gereksinmelerinin gerçekleşmesi olduğu ölçüde gerçekleşir. Teori artık halkın gereksinmelerinin gerçekleşmesi olmuştur. Direniyoruz, istiyoruz ve ışıldıyoruz. Direnişimizin insanı çok ama ne yazık, henüz romanı yoktur. 

Yoldayız. Büyük bir bombardıman altındayız. Savaşıyoruz ve savaştıkça insanlığımıza yaklaşıyoruz.