Zorunlu din dersine karşı bir zafer daha: Adana'da mahkeme anne-babayı haklı buldu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde beşinci sınıf öğrencisi çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen anne-babanın talebi, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedildi. Konu mahkemeye taşınınca Adana 3. İdare Mahkemesi ret işlemini hukuka aykırı bularak iptaline karar verdi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 23 Temmuz 2019 11:05

Okullarda zorunlu din dersi uygulamasına devam edilirken, velilerin de bu dayatmaya karşı yürüttükleri mücadele sürüyor.

Zorunlu din dersine karşı açılan davalardan biri daha olumlu sonuçlandı. Adana’da da bir aile çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını sağladı.

MAHKEME İŞLEMİ İPTAL ETTİ

Adana Sarıçam’da, beşinci sınıf öğrencisi çocuklarının, zorunlu din dersinden muaf tutulması talebinin reddedilmesinin ardından anne ve baba konuyu yargıya taşıdı. Zorunlu din dersinden muafiyet talebini reddeden Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne karşı Adana 3.İdare Mahkemesi’nde açılan dava zaferle sonuçlandı. Adana 3. İdare Mahkemesi, din dersinden muafiyete ilişkin talebin reddedilmesi kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. 

Mahkemenin karar açıklaması şöyle;

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24. maddesinde hiç bir ayrım yapılmadan tüm vatandaşlar için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğunun belirtilmesine ve ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ olmasına rağmen, işlemde açıkça Hristiyanlık ve Musevilik dışındaki diğer dinlere mensup veya herhangi bir dine inanmayan öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini okumalarının zorunlu olduğu vurgusu yapıldığından, bu dersin içerik olarak ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olması karşısında davacıların çocuğunun din eğitiminden muaf tutulması yolunda yapılan başvurunun reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Konya Bölge idare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 15.11.2018 gün, E:2018/1977, K:2018/1649 sayılı kararı da bu yöndedir.”