Zorunlu din dersi konusunda mahkemelerin kafası karışık: Biri mezhep eğitimi dedi, diğeri din eğitimi yapılmadığını söyledi

Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin müfredat değişikliğinin zorunlu din dersinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmadığı yönündeki kararından sadece bir hafta sonra tam aksi yönde bir karar çıktı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, AKP'nin yaptığı müfredat değişikliği sonrası dersin din eğitimi olmaktan çıktığı, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi haline geldiğini ileri sürerek dersin zorunlu olması gerektiğine karar verdi.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 08 Şubat 2019 10:47

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Zeki-Nesibe Dural çifti, 10'uncu sınıf öğrenci olan çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulması istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

Okul yönetimine ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvuran çift, ret yanıtı alınca konuyu idare mahkemesine götürmüş, Hatay İdare Mahkemesi, Dural çiftinin talebi sonrası verilen ret yanıtının yürütmesini durdurmuştu.

Mahkemenin bu olumlu kararının ardından bir üst mahkemeye taşınan davayı karara bağlayan Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, müfredat değişikliğini gerekçe göstererek dersin zorunlu olması gerektiğine vurgu yaptı ve zorunlu din dersinden muafiyet talebi reddetti.

Mahkemenin kararında, AKP'nin yaptığı müfredat değişimi sonrası dersin zorunlu olması gerektiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin yeni müfredatı ile din dersi niteliği taşımadığı, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi olarak kabul edilmesi gerektiği açık olduğu, davacılar tarafından müfredat değişikliğinden sonra başvuruda bulunulduğu görülmüştür... Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, davacıların başvuruda bulunduğu 11.09.2017 tarihinde uygulanan müfredatla din eğitimi yapılmayıp Anayasa'nın 24. maddesine uygun olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi yapılmakta olup bu da anılan madde uyarınca zorunlu eğitimdir. 

Bu ifadelerin ardından istinaf talebinin kabulüne karar verilirken, Hatay İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının ise iptali yönünde karar açıklandı.

BİR HAFTA ÖNCE AKSİ YÖNDE KARAR ÇIKMIŞTI

Bu karardan sadece bir hafta önce Konya Bölge İdare Mahkemesi, müfredat değişikliğinin zorunlu din dersinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmadığı yönünde karar vermişti.

Konya Bölge İdare Mahkemesi, Adana 1. İdare Mahkemesi’nin çocuğun zorunlu din dersinden muaf tutulmaması yönündeki kararının kaldırılmasına ve zorunlu din dersinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Kararda şöyle denilmişti:

T.C. Anayasasının 24. maddesinde hiçbir ayrım yapılmadan tüm vatandaşlar için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğunun belirtilmesine ve ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" olmasına rağmen, bu dersin içerik olarak "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olması karşısında davacıların çocuğunun din eğitiminden muaf tutulması yolunda yapılan başvurunun reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık görülmediğinden çocuğun muafiyetinin reddi” işleminin iptaline karar vermiştir.

'SİYASİ SAİKLERLE KARAR VERİYORLAR, AÇIP KİTAPLARA BİLE BAKMIYORLAR'

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını soL'a değerlendiren Avukat Özge Demir, mahkemenin kararının hükümetin genel iddiasının tekrarı olduğunu dile getirdi.

Hükümetin aynı savunmayı AİHM'de de yaptığını belirten Demir, "'Birçok dinin açıklamasına yer veren bir değişiklik yaptık' denildi AKP tarafından. Evet ekledi ama İslam dini anlatımının da ağırlığını eskisine göre arttırmış oldular. Dinin tüm ritüellerine yer veren bir müfredat değişikliği yapıldı. AİHM hem buna hem de dersi verenlerin aldığı altyapıya dikkat çekip hükümetin iddiasının geçersiz olduğuna hükmetmişti. Üstelik AİHM kararında kitap incelemesi de yapmıştı. Mahkemeler ise bu kitapların içeriğine hiç bakmadan karar veriyor. Siyasi saiklerle karar veriliyor, açıp kitapları bile incelemiyorlar" dedi.