'Yeterli arabuluculuk yapmadın' denilerek savunma isteniyor

Arabuluculardan 'yeterli arabuluculuk yapamadığı' gerekçesiyle yazılı savunma istendiği ortaya çıktı.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 29 Ocak 2020 12:39

Adalet Bakanlığı'na bağlı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabulucuk Daire Başkanlığı'ndan gönderilen yazı ile "yeterli" arabuluculuk yapmadığı söylenen arabuluculardan savunma istendi. 

Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu imzalı yazıda, "6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıkların Arabulucuk Kanunu gereği, arabuluculara dava şartı arabuluculuk kapsamında verilecek dosyalar UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenmekte olup, tarafınıza tavzi edilen dosyalar göz önüne alındığında, %86 oranında başarısız olduğunuz, arabuluculuk uygulamaları neticesinde sağlanan anlaşmaya ilişkin performansınızı yeterli olmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

YAZILI SAVUNMA İSTENDİ

Söz konusu yazıda, yazının tebliğinden itibaren 10 gün içinde yazılı savunma verilmesi istendi. 

Bu süre içinde savunmada bulunulmaması halinde ise "savunma hakkından vazgeçilmiş sayılayacağı" belirtildi.

UYGULAMA ZORUNLU 

AKP döneminde getirilen zorunlu arabuluculuk dayatması, bir dava şartı olarak tanımlanmıştı. Buna göre, arabulucuya başvurulmaksızın açılan iş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile tazminat davaları haricinde, işçi-işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları ile işe iade davaları açılmadan önce öncelikle zorunlu arabulucuya başvurulması gereği getirilmişti. 

Arabulucuya başvurmaksızın söz konusu davaların açılmış olması halinde ise davaların başka bir işlem yapılmaksızın usulden reddedilmesine karar verilmişti

Arabuluculuk, işçilerin hak arama mücadelesinde yargılamayı tasfiye eden bir uygulama olarak tepki çekmişti.