Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün 'yürütmeyi durdurma' başvurusu reddedildi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, kayyum kararına ilişkin itirazı reddedildi.
Çarşamba, 13 Kasım 2019 15:05

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, yerine kayyum atamasına ilişkin “yürütmenin durdurulması” talebiyle Mardin 2. İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.

Bakanlığın geçtiğimiz hafta gönderdiği savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Türk'ün yaptığı başvuruya oy birliği ile reddetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahkeme, ret kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci Maddesi'nin 2'nci Fıkrası'na değinerek, “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler” dedi.

İlgili kanunda yer alan şartların “birlikte gerçekleşmediği” iddiasında bulunan mahkeme, ret kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. Fıkrasında; (Değişik fıkra: 02/07/2012-6352 S.K./57.md.) ‘Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez’  şeklinde hükme yer verilmiştir. Yasa hükmünde öngörüldüğü üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için yukarıda aktarılan iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dava dosyasının incelenmesinden; 2577 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 27.maddesinin 2.fıkrası ile aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligat işlemlerinin tamamlanmasına, kararın taraflara tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içinde Mahkememiz aracılığıyla Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

Kararı değerlendiren Türk'ün avukatı Erdal Kuzu, “Mahkeme hiçbir şekilde esasa girmemiş. Gerekçelerini sunma gereği bile görmeden, sadece geçiştirmek için böylesi bir karar vermiştir” dedi

KAÇ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI?

19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.

Sonrasındaki kayyum atamaları ise şu şekilde gerçekleşti:

17 Eylül’de Diyarbakır’ın Kulp
18 Eylül’de Erzurum’un Karıyazı
18 Ekim’de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin
22 Ekim’de Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’ın Erciş
29 Ekim’de Şırnak’ın Cizre
2 Kasım’da Van’ın Saray
4 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe

9 Kasım'da Van İpekyolu

13 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro

13 Kasım'da  Şırnak'ın İdil Belediyesi

13 Kasım'da Tunceli'nin Akpazar