Yeni askerlik yasasında Cumhurbaşkanının muafiyet yetkisine sınırlama

Yeni askerlik yasasında Cumhurbaşkanına askerlikten muafiyet verme yetkisi tanıyan maddede değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının muafiyet tanıma yetkisine ‘MGK’nin gerekli gördüğü sahalarda’ ve ‘Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifiyle’ şartı getirildi.
Çarşamba, 19 Haziran 2019 21:37

Yeni askerlik yasa tasarısında en çok eleştirilen düzenlemelerden biri olan Cumhurbaşkanı’na gerekli gördüğü sahalarda özel olarak görevlendirdiği “gönüllülere” askerlikten muafiyet tanıma yetkisi veren maddede değişiklik yapıldı. 

Teklifin “Özel durumlarda muafiyet ve erteleme” başlıklı 45’inci maddesinin ilk halinde “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur” deniliyordu.

Sözkonusu maddede yer alan “Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda” ifadesi “Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda” olarak değiştirildi. “Gönüllüler” ifadesinin çıkarıldığı maddeye, “Bakanlığın teklifi üzerine” ifadesi eklendi. 

Teklifin ilgili maddesi “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen ve Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uyanlar, askerlik hizmetinden muaf tutulur” şeklinde değiştirildi.