Yargıtay'dan kredi kartı borçlarında bankalar lehine karar

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi bankaların kredi kartı borçlularına ihtiyati haciz yolunu açan bir karar verdi.
Cumartesi, 09 Şubat 2019 14:40

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, bankaların “hesap kat ihtarnamesi” gönderdiği kredi kartı borçlularına ihtiyati haciz yolunu açan bir karar verdi.

Müşterisinin kredi kartı borcunu ödememesi üzerine "hesap kat ihtarnamesi” gönderen bir banka, hesabı kat’ edip alacaklıya ihtarnâme gönderdi. Bundan sonuç alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyâten haczini talep etti. 2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu talebini hesap kat’ı ihtarının borçluya tebliğ edilmediği ve sözleşmede de adres bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Banka avukatının kararı temyiz etmesinin ardından Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, bankanın haklı olduğuna hükmetti. Kararda "Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat’ edilmiştir. Hesabın kat’ edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyâtî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. Belirtilen gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

HESAP KAT'I NEDİR?

Banka nezdindeki hesapların dondurulduğunu bildiren, mevcut borçların 3 veya 7 gün içinde ödenmesini talep eden bankanın noterlik vasıtasıyla keşîde ettiği ihtarnâmedir.