Yağma planları Meclis'te, Haydarpaşa tehlikede!

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi'ni AKP'nin ellerine teslim edecek yasa, bir torba teklifin içerisinde TBMM'ye sunuldu. 16 Ocak'ta 8 AKP'li vekilin imzasıyla sunulan kanun teklifine göre Haydarpaşa, kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilecek.
Arşiv
Serdar Nazım Yüce - soL
Salı, 20 Ocak 2015 13:33

2014'ün Haziran ayında hazırlanan TÜSEB kanun tasarısı ile Haydarpaşa Yerleşkesi'nin Sağlık Bakanlığı'na tahsisi gündeme gelmişti. Söz konusu tasarı Kasım ayında mecliste onaylanırken yerleşkenin Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devri ile ilgili madde kaldırılmıştı.   TÜSEB tasarısının ilk haline göre kurulacak olan üniversitenin akademik kadrosuna, yönetim şekline ve işleyişine dair bilgiler tasarıda  yer alırken, aynı maddenin son paragrafında ise Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi olarak kullanılan tarihi binanın Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildiği belirtiliyordu. Beklenen adım ise atıldı. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanun'a ek madde olarak bir kanun teklifi hazırlandı. 16 Ocak'ta 8 AKP'li milletvekillinin imzasıyla hazırlanan kanun teklifinde aynı madde eski haliyle yer alıyor. Maddenin son fıkrasında ise "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampusu, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir" ibaresi geçiyor.

Komisyon'daki iç tartışmalara bakıldığında AKP'nin bilimden uzak tavrı ve rant planları açıkça görülüyor. CHP milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın tasarıya karşı tepkileri raporlara da yansıyor:

"Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampusu, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilerek, üniversitelerin planlamaları, programları orada okuyan öğrenci ve öğretim görevlileri yok sayılmıştır. Kurulacak üniversitenin yerleşke gaspına Hükümet bilimsel akılcı bir gerekçe sunamamıştır. Hükümet’in, özel sağlık sisteminin daha çok para kazandığı İstanbul’daki hastanelere, nitelikli insan gücü piyasası sunmak istediği anlaşılmaktadır. Oysa Bakanlığın yasasında yazan görevlerinden biri, “Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. (...)Yukarıda saydığımız gerekçelerle Sağlık Bakanlığının üniversite kurması Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca tıp alanına vereceği zararlar nedeniyle de yanlıştır. Halkımızın bugünkü ve gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını değil, siyasi erkin ve özel sağlık kuruluşlarının çıkarlarını gözeten bir yapı olacağından dolayı da CHP Grubu olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasına karşıyız."

AKP'li vekillerse "tarihi önemi" tezine dayanarak Haydarpaşa Yerleşkesi'ni istemeye devam ediyor. AKP'nin bilimden anladığıysa tasarıda yer alan "Ülkemizin ilk modern tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne için inşa edilen ve uzun yıllar tıp fakültesi olarak hizmet veren ve halen Marmara Üniversitesine tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsünün yeni kurulan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmesiyle, büyük mimari değeri yanında ülkemizde tıp eğitimi alanında tarihten gelen özel bir konumu da bulunan bu binanın tarihi misyonunu yansıtan bir işlev kazanması amaçlanmıştır. Bu misyonuna uygun olarak tarihi adıyla birlikte yaşatılması amacıyla Kampüsün ilk kurulduğu adla hizmet vermek üzere yeni kurulan Üniversiteye tahsisi sağlanmıştır" ifadeleriyle zaten ortada. 

Tasarı 16 Ocak 2015'te, AKP'li Muş Milletvekili Faruk Işık, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, Isparta Milletvekili Recep Özel, Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığı'na gönderildi.