TKP geçen hafta yaptığı deklarasyonu hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı kararlarda salgın önlemi olarak ciddiye alınabilecek tek karar şehirlerarası yolculuğun yasaklanması. İşsizlik ve sağlığını kaybetme tehlikesini aynı anda yaşayan emekçiler için verilen müjdeyse kamu ve özel sektörde esnek çalışma! Erdoğan açıkladıkları ve açıklamadıklarıyla TKP'nin günlen önce yayımladığı deklarasyonu hatırlattı.
Cuma, 27 Mart 2020 23:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı kararlar çalışanlar ve dar gelirli yurttaşlar için parlak bir geleceğe işaret etmiyor. 

Salgının başlangıcından bu yana binlerce kişi işsiz bırakılıp ücretsiz izne çıkarılırken, özel sektörde esnek üretime geçilmesi kararı emekçi halk için tehlikeli bir salgını yoksullaşarak karşılamak sonucunu doğurabilir.

Salgının önlenmesine ilişkin ciddi bir kararın da olmadığı eleştirilerene neden olan açıklamanın ardından TKP'nin sosyal medya hesabından, "Günler geçiyor ve hâlâ işsiz kalan, ücretsiz izne zorlanan emekçiler için somut, elle tutulur bir adım yok. Sadakaya, boş laflara, tüccar kafasına hayır. Hakkımızı ve geleceğimizi kazanmak için örgütlen. Virüse karşı, paranın saltanatına karşı da!" paylaşımı geldi

TKP, salgın sonrası 16 maddelik bir açıklama yapmış, "Bu kararlar derhal hayata geçirilmeli, bütün kaynaklar halka!" demişti.

TKP deklarasyonu şöyleydi:

Sömürü düzeni dokunulmaz değildir. Bütün Kaynaklar Halka!

Türkiye Komünist Partisi ilan ediyor, halkın sağlığını ve yaşama hakkını esas alan aşağıdaki kararlar derhal hayata geçirilmelidir:

1. Salgın ve salgının yaratacağı ekonomik-sosyal yıkım karşısında tüm üretim ve hizmet arzının merkezi olarak planlanması zorunludur.

Halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayatın sürekliliğinin sekteye uğramaması için gerekli üretim ve hizmet tanımları merkezi olarak belirlenmeli ve planlanmalıdır. Üretim ve hizmet sunumunun bu tanım ve planlara uygun şekilde yapılması merkezi olarak denetlenmelidir.

2. Tüm banka ve finans kuruluşları derhal bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır. Tüm mali kaynakların halkın ihtiyaçları doğrultusunda merkezi olarak kullanımı sağlanmalıdır.

Ücretiyle geçinen tüm emekçilerin tüketici kredi ve kredi kartları borçları silinmelidir.

3. İşsizlik Sigortası Fonu’nun, patronlara sunulmasına son verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin yararlanmaları için oluşturulmuştur. Bu fondan hiçbir şekilde patronlara ve ekonomide alınacak önlemler için karşılıksız transfer yapılmamalıdır.

4. Lüks tüketim gibi toplumsal yaşamın sürdürülmesinde zorunlu ihtiyaç olmayan alanlara dönük tüm yatırımlar ve üretim durdurulmalıdır.

5. Devletin tüm iç ve dış borç ödemeleri durdurulmalıdır.

6. Sağlık Bakanlığı en kısa zamanda salgınla mücadele senaryosu ortaya koymalı ve personel, tıbbi malzeme, yatak ve yoğun bakım yatağı ihtiyaçlarını bu farklı senaryolara göre belirlemelidir.

7. Sağlık hizmeti veren tüm kurumlar bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır.

8. Tıbbi araç ve ilaç üretimi yapan tüm işletmeler bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır.

Başta solunum cihazı gibi salgın sürecinde kritik önem taşıyacak tıbbi gereçlerin, hastalığın tespitinde büyük önem taşıyan covid-19 test kitinin, sağlık personelinin güvenli şekilde hizmet sunması için kullanılacak hijyen malzemeleri ile sağlık teçhizat ve gereçlerinin devlet eliyle ve yaygın şekilde kullanımını sağlayacak miktarda üretimine geçilmelidir.

9. Olası hastane ve sağlık tesisi ihtiyacını karşılamak için belirlenecek ve sağlık tesisi olarak kullanılabilecek kimi sosyal tesis ve oteller bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır.

10. Sağlık personelinin ve halkın salgın sırasında ihtiyaç duyacakları bütün tıbbi malzeme ve ilaçlar devletçe parasız olarak karşılanmalıdır. Sağlık sorunları olan sağlık personeline salgın süreci boyunca ücretli izin verilmelidir.

11. Salgınla mücadele için gerekli kent temizliği, toplu bulunulabilecek alanların sürekli dezenfekte edilmesi, sosyal yardım, mahallelerde önleyici sağlık kontrolleri gibi sosyal hizmetlerin planlaması yapılmalı, bu amaç için kaynak ayrılmalı ve yaygın istihdam sağlanmalıdır.

12. Sağlıksız koşullarda barınan ve yaşayan yurttaşlara karşılıksız devlet desteği sunulmalı, salgın süresince tüm yurttaşlar için barınma, ısınma, beslenme ve temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılıksız olarak sağlayacak bir düzenlemeye derhal geçilmelidir.

13. Zarar ettiği gerekçesi ile işçi çıkarımı, zorunlu senelik izin kullandırma, eksik ücret ödeme ya da ücretsiz izin gibi yaptırımlarda bulunan tüm işletmeler takibe alınmalı, gerekiyorsa bu işletmeler bedelsiz kamulaştırılmalıdır. Tüm çalışanlar için işyerlerinin sağlık açısından güvenliği ile çalışanların işleri, hakları ve gelirleri güvence altına alınmalıdır.

14. Kamulaştırılan tüm işletmelerdeki çalışanların hakları ve ücretleri devlet tarafından karşılanmalı ve iş güvenceleri sağlanmalıdır.

15. Eğitim kurumlarının tatil edildiği süre boyunca çocukların ebeveynlerinden en az biri ücretli izinli sayılmalıdır.

16. On binlerce göçmeni zor durumda bırakan ve her tür salgın hastalığa karşı korumasız duruma düşüren Yunanistan sınırındaki zorlamaya derhal son verilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite