Soylu'dan belediyelerin yardım kampanyalarına kovuşturma tehdidi

İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla yayımlanan genelgede belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası başlatma yetkileri bulunmadığı, bu faaliyetlerle ilgili kovuşturma başlatılacağı bildirildi.
Salı, 31 Mart 2020 15:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı yardım toplama genelgesinde bazı belediyelerin açtığı hesapların izinsiz olduğu, illerde valiliklerin onayı dışında bir işlemin yapılamayacağı, aksi durumda sorumlular hakkında kovuşturma yapılacağı belirtildi.

81 ilin valilerine gönderilen genelgede, "2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu" kapsamına aykırı izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerinin kolluk kuvvetlerince men edileceği ve işlem yapanlar hakkında kovuşturma yapılacağı duyuruldu. Belediyelerin de valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği belirtildi. Genelgede "'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde şöyle denildi:

"Mevzuatımızda, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere ‘gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin’ yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Anılan Kanun ile; gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kanunun 6'nci maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumlar yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş; 7'nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafindan ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığı'na bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması; ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6'nci maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanları kampanya başlatmıştı. Hesap numaraları duyurulan kampanyaya nakit desteğin de alınacağı söylenmişti.

Erdoğan da dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 'dar gelirliler' için bir bağış kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.