Sağlıkta dönüşüm ve kriz hastane kuyruklarını geri getirdi

Son dönemde krizden etkilendiği söylenen ve pek çok hekimin emekliye ayrılıp istifa ettiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde hastalar uzun kuyruklara, sağlık çalışanları da şiddete maruz kalmaya devam ediyor. soL'un görüştüğü hekimler, hastanenin fiziksel şiddet nedeniyle en çok 'beyaz kod' verilen yer olduğunu belirtiyor.
soL - İzmir
Çarşamba, 04 Aralık 2019 18:12

İzmir'de bulunan ve henüz 4 yıl önce "Bölge Hastanesi" olma iddiasıyla faaliyete geçen Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, son dönemde içine düştüğü kriz ile gündeme geliyor. AKP'nin sağlık alanında en büyük "başarı"larından biri olarak sunduğu hastane kuyruklarına son verilmesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi için tamamen geçersiz hale gelmiş durumda. 

Bu durumun birbiri ardına yaşanan hekim istifaları ile ortaya çıkmış olduğu iddia edilirken, konuyu çalışan ve istifa eden hekimlerle görüştük.

SAĞLIK SİSTEMİNİN KRİZİ 

İsimlerini güvenlik gerekçesiyle saklı tuttuğumuz hekimlerin ortak görüşü, yaşanan krizin görünen nedeninin hekim istifaları oluşu. Asıl neden ise ekonomik kriz ve sağlık sisteminin içine düştüğü kriz.

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Çiğli ilçesi, kentin sanayi merkezlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Görüşüne başvurduğumuz hekim ayda en az 4 ölümlü iş kazası başvurusunun geldiğini söylüyor. Bununla birlikte iş yoğunluğunu arttıran esas nedenlerden biri olarak sağlıkta dönüşüm ile basamaklandırılmış kamu sağlık hizmeti sunumunun ortadan kaldırılmış olmasını gerekçe gösteriyor.

İş yoğunluğunu arttıran bir nedenin de bazı branşlarda personel kısıtlamasına gidilerek hekimlere sekretersiz çalışmanın dayatılması olduğunu söylüyor. Ekonomik krize paralel olarak hekimlerin daha yoğun çalışma temposuna rağmen performansa dayalı gelirlerinin neredeyse üçte ikisini kaybettiğini belirten hekim, bunun aylık gelirlerinin yarısından fazlasını performans gelirleri oluşturan hekimler üzerinde çok yoğun bir baskı anlamına geldiğini söylüyor. Yine hastane yönetiminin ekonomik krizle paralel olarak aldığı mali önlemler arasında çalışanların nöbet ücretlerini gasp etmek için özellikle bazı branşlarda çalışan hemşireleri ve hekimleri nöbet sonrası izin kullanmaya zorladığı, bunun da iş yükünün artışında payı olduğu iddiaları var.

BÖLGENİN EN ÇOK 'BEYAZ KOD' VEREN HASTANESİ

Yoğun iş yüküyle beraber ortaya çıkan sorunlardan birisi de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarındaki artış. Yaşanan sorunlar nedeniyle güvenlik çalışanlarının da istifa etmesi ve yerine yenilerinin alınmaması nedeniyle hastane bu konuda da yetersiz kalıyor.

Bu nedenle de fiziksel şiddet durumunda hastane içindeki sağlık çalışanlarının güvenlik amacıyla verdikleri telefon uyarısı olan "beyaz kod" da, Ege Bölgesi'nde en çok Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde veriliyor.  

Görüştüğümüz bir diğer hekim, hastanenin güvenlik personeli sayısının son bir yıl içinde istifalar nedeniyle neredeyse yarı yarıya azaldığını, mali önlemler gerekçesiyle yeni personel alımına gidilmediğini belirtiyor. 

KIRILMA ANI: 'ÇALIŞMIYORSANIZ PARA YOK!'

Yaklaşık 2 ay önce hastane yönetiminin tüm hekimleri çağırarak gerçekleştirdiği bir toplantı ise sürecin kırılma anlarından birisi olmuş. Görüştüğümüz istifa eden bir hekim, o toplantıdan sonra pek çok hekimin istifa veya emeklilik kararı aldığını söylüyor. Toplantıda hekimlere tehditkâr bir şekilde ücretlerindeki düşüşün yeterince çalışmadıkları için olduğu ve çalışmamaya devam ederlerse daha da düşeceği söylenmiş. Kadın doğum, nöroloji, gastroenteroloji, acil, göz, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım gibi kritik branşlardan onlarca hekimin istifası veya emekliye ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte, mevcut durum nedeniyle boşalan kadrolara yeni hekimlerin gelmesi de oldukça zor görünüyor.

SABAHA KARŞI 02.00'DAN İTİBAREN UZAYAN KUYRUK

Bu tablodan yoksul emekçi halkın payına ise uzayan kuyruklar, niteliksiz bir sağlık hizmeti, miktarı her geçen gün artan katkı ve katılım payları düşüyor. TKP'li Sağlık Emekçileri ise konuyla ilgili yoksul halkı ve sağlık emekçilerini ortak mücadeleye davet eden bir açıklama yayımladı.

"Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi hasta kuyruğunun sorumlusu AKP’dir!" başlıklı açıklamada, "AKP’nin niyeti halka sağlık hizmeti sunmak değil, sağlık üzerinden özel hastanelere para kazandırmaktır. Halk da, hasta da, hekim de AKP politikalarından mağdurdur" denildi.

TKP'li Sağlık Emekçileri'nin açıklaması şöyle:

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde kısa süre önce değişik branşlardan 10 hekim istifa etti. Onca yıl emek verdikten sonra mesleğini eline almış ve devlette garantili iş bulmuş bir hekim neden istifa eder? Belli ki hekimler AKP’nin kurduğu sağlık sisteminde çalışmak istemiyorlar. Nedeni aşırı iş yüküdür, hastaya 10 dakika bile zaman ayıramamaktır, artan hekime yönelik şiddettir, bütün bunlara karşılık hak edilen ücretin verilmemesidir.

Devlet hastanelerinde bir hekim günde 50 ile 100 arasında hasta muayene eder. Yetmez, servisine yatırdığı hastalara hizmet sunar, yetmez haftanın bir iki günü ameliyathaneye girer. Hastanelerde hasta başına ayrılması gereken süre en az 30 dakika iken, bizim hekimlerimiz için bu süre ancak 6-7 dakikadır. Haliyle bu hizmetten hasta da memnun olmaz ama maalesef çoğu durumda faturayı da hekime keser. Sonuç: artık her gün 40 hekim sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor!

Oysa bu sistemi de, sözünü ettiğimiz sorunları da yaratan AKP’dir. AKP düzeninde hekim sayısı yetersizdir, vatandaş ihtiyacı olan hizmetten mahrumdur ve özel hastanelere mecbur bırakılmıştır. Vergiyi veren fakat mağdur olan hasta; sorunların sorumlusu gibi gösterilen, hasta ve yönetici şiddetine maruz kalan, hakkında soruşturma açılan ise hekimdir. AKP’nin niyeti halka sağlık hizmeti sunmak değil, sağlık üzerinden özel hastanelere para kazandırmaktır. Halk da, hasta da, hekim de AKP politikalarından mağdurdur.

O halde hep birlikte yapmamız gereken şey, piyasacı, özelleştirmeci politikalara karşı; kamucu, parasız, eşit sağlık hizmeti için, bu hizmetin hayat bulacağı sosyalist bir düzen için mücadele etmek olmalıdır.