Otomotiv pazarı daralmasın diye ÖTV almaktan vazgeçiyorlar

ÖTV oranları %50 azaltıldı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumartesi, 15 Haziran 2019 15:14

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, hurdaya ayrılan ya da ihraç edilen araçların yerine aynı cinsten yenilerinin alınması durumunda terkin edilecek ÖTV oranları %50 oranında artırıldı.

70.000 liraya kadar olan araçlarda 10.000 lira olan ÖTV indirimi 15.000 liraya; 70.000-120.000 liraya kadar olan araçlarda 8.000 lira olan ÖTV indirimi 12.000 liraya yükseltildi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında daraldı. Mayıs ayındaki daralma ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %55’e yaklaştı.

OTOMOTİV PAZARINDAKİ DARALMAYI ÖTV'DEN VAZGEÇEREK ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Yasayla araçlarını hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlerin aynı cinsten yeni alacakları araçların matrahlarından 10.000 liraya kadar ÖTV indirimi yapılabilmesi öngörülmüş, tutarların belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştı.

14 Mayıs 2018 tarihinde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararıyla matrah tutarı 46.000 liradan az olan araçlar için 10.000 lira, 46.000-80.000 lira arasında olanlar için 8.000 lira belirlenmişti.

Otomotiv pazarındaki düşüşün hızlanması üzerine 1 Mayıs 2019 tarihinde çıkarılan CB Kararıyla matrahlar yükseltilerek ÖTV’den indirilecek tutarlar artırılmıştı. Yeni düzenlemede 46.000 lira olan matrah 70.000 liraya; 46.000-80.000 lira olan matrah 70.000-120.000 liraya yükseltilmiş; 120.000 liranın üzerindekiler için 3.000 lira olarak belirlenmişti.

Otomotiv pazarındaki daralma ÖTV indirimlerine rağmen durdurulamaması üzerine henüz 1,5 ay geçmiş olmasına karşın yeni bir düzenlemeye gerek duyulduğu anlaşılıyor. Bugün yayımlanan düzenlemeyle matrahların artırılmasıyla yetinilmedi, doğrudan vazgeçilen ÖTV tutarları %50 oranlarında artırıldı.