Nihat Behram Komünist Parti adına konuştu: Oy ver, omuz ver Komünist Parti'yi güçlendir

Şair-yazar Nihat Behram, Komünist Parti adına TRT'deki seçim konuşmasına başladı.
Haber Merkezi
Cumartesi, 31 Ekim 2015 15:51

Nihat Behram'ın TRT'de Komünist Parti adına yaptığı seçim konuşması şöyle:

Şimdi sizi, yazık ki, yaralı bir duyguyla selamlıyorum,

çünkü yaşadığımız toplumda acılar bütün duyguların önüne geçti!

AKP iktidarı döneminde gericiliğin saldırmadığı değer kalmadı.

Bunlar işçiye, köylüye, emekçiye, halka, kadına, gence düşman.

Bunlar doğaya düşman. Bunlar aydınlığa, bilime, sanata düşman.

Hayyam’dan Kaygusuz Abdal’a, Yunus’tan Karacaoğlan’a, müzikten şiire, tiyatrodan baleye, mimariden heykele dek saldırdı da saldırdılar.

Koalisyonla bile olsa, AKP iktidarda kaldıkça,

gericiliği besleyen bu piyasacı sistem sürdükçe, ne demokrasi mümkündür ne özgürlük.

Gerici ablukayı kırmanın, demokrasi ve özgürlüğe yürümenin tek yolu örgütlü halkın sosyalizm hedefli anti faşist, anti emperyalist mücadelesidir. 

Halkın aydını olmanın en temel ölçütü bu mücadelede yer almaktır.

Yılların diğer günlerinde ‘aydınım, sosyalistim’ diyerek dolaşanların seçim gününde sisteme yamanmaları ve bunu da ‘sosyalistliğin, aydın olmanın gereği’ diye sunmaları Şubat ayının 4 senede bir 29 çektiği için ‘uzadım’ diye böbürlenmesine benziyor!

Diğer günlerde sola, seçim günü sisteme dönük solculuk olmaz!

Hele ki bunu ‘solculuğun gereği’ diye allayıp pullamak hiç olmaz!

“Düşmanla temas, düşmanı teslim almak için değilse, düşmana teslim olmak içindir!”

Halkın bu talancı piyasa düzeninden, emperyalizmin yağmacı tuzağından, faşizmin kanlı karanlığından kurtulmasının tek yolu anti faşist, anti emperyalist, sosyalist mücadeledir!

Laisizmden ödün, softalığa, bilim düşmanlığına, karanlığa, dinci yapılanmaya verilen ödündür.

Laisizmden ödün temelindeki demokrasi ve aydınlanma mücadelesi sahtedir.

Emperyalizme verilen ödün esarete, köleliğe, sömürüye verilen ödündür.

Emperyalist güçlerle ilişki temelindeki yurtseverlik ve halkların özgürlük mücadelesi sahtedir.

Kapitalizme verilen ödün, sermaye güçlerine, piyasa düzenine, emeğin talanına verilen ödündür.

Sınırlarını kapitalist sisteme endeksli çizen emeğin kurtuluşu mücadelesi sahtedir.

‘Solun gücü ne ki’ diyorlar! Yanardağların gücü neyse solun gücü odur!

Suyun, toprağın, köklerin ve havanın gücü neyse odur!

Vicdanın gücü neyse odur!

Bilimin gücü neyse odur!

Emeğin gücü neyse odur!

Sanatın, kültürün gücü neyse odur! İnsanlığın gücü neyse odur!

Gerçeğin gücü neyse odur!

     Bunu bilebilmek için beyninde, kalbinde, ruhunda hissetmen

     ve eyleme dönüştürmen gerekir!

“Sol güçsüz!”müş!

Bunun nedeni, biçimde solcu, özde sistemle içli dışlı olanlarda aranmalı, devrimci örgütlenme ve mücadeleyi güçlendirmek için çırpınan gerçek halk evlatlarında, içi dışı bir komünistlerde değil!

‘Solun gücü ne ki’ diye soranlar, ‘güçlenmesi için ne yaptım’ diye ilkin kendilerine sormalıdır!

Sosyalizm mücadelesi, yılın her gününe yayılması gereken ertelenmez bir görevdir!

Seçim günü de buna dahil!

Sosyalist örgütlenmeyi güçlendirme mücadelesi aydınlar, yurtseverler ve emekçi halkın her alanda en temel, en acil görevidir!

Secim alanı da buna dahil!

Özgürlük, demokrasi, devrim ve sosyalizm mücadelesinin nabzı kapitalist-emperyalist sistemle pazarlıklarda değil, yılın her günü ve günün her saatinde alanlara yayılan kavgada çarpar!

Seçim alanı da buna dahil!

 

Bu nabız sulandırmaya, bu nabız bulandırmaya gelmez!

“Komünistlerin gücü birkaç damla”ymış! Damlanın gücünü asla küçümseme!

Çağlayanlar, nehirler, denizler damlalardan oluşur!

Gerçekten bitsin istiyorsan eğer, yalana talana karşı sosyalist mücadeleye daha sıkı sarılmalısın!

Gerçekten hesap sorulsun istiyorsan eğer, halk düşmanlarına karşı sosyalist kavgada yerini al!

Sosyalist mücadele, her yurtsever, her anti-faşist, her anti-emperyalistin, halka ve hayata ödenmesi tek gün bile ertelenmez namus borcudur!

Seçim günü de buna dahil!

Bir oy bir damladır. Damla deyip geçme!

Halk çağlayan olsun istiyorsan BOYUN EĞME, özgür ve yaşanası bir Türkiye’ye İNAN, oy ver, omuz ver Komünist Parti’yi güçlendir!

Faşizmin kanlı-karanlık pusularında katledilen kardeşlerimizin acısıyla sesleniyorum:

Kahrolsun faşizm; yaşasın özgürlük, demokrasi, sosyalizm mücadelesi...!

                 Ellerinde vahşetin binbir aleti

                 Ellerinde kırbaç, zincir, urgan

                 Gün gelecek kan içinde boğulacaklar

                 Çünkü halkın yaraları daha doğurgan

 

                 Acılar karşısında umudun kırılmasın

                 Zulümden ürküp saklanma sakın

                 Dursun istiyorsan kan ısır yaralarını

                 Unutma kuvvetli olmalısın