Minareye kılıf bulundu: Kadıköy cami projesinde son gelişme

Kadıköy'e cami planını değerlendirmek istemeyen koruma kurulu üyeleri, yükü kolay yoldan sırtlarından attılar.

Gizay Arden Çelik

Kadıköy'e Ulu Cami planını değerlendirmek istemeyen koruma kurulu üyeleri, bunun yerine planı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluk alanı olmaktan çıkarmayı tercih ettiler. Fay hattının yerini değiştirir gibi 2011'de sit alanının etkileşim sahası olarak ilan edilen alanı hiçbir gerekçe göstermeden cami yapılması için daralttılar. Böylece Kurbağalıdere'nin arıtılması için gerekli tesisler ve park yapılacak alana cami yapılmasının önü açılmış oldu.

Dolgu alanlarına cami yapılması, 'Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik'in 26.07.2014 tarihinde değiştirilmesi ile olanaklı hale gelmişti. Yönetmelik değişikliği İstanbul Müftülüğü için yapılmış gibi bir ay sonra 25.08. 2014 tarihinde Rumeli Hisarı, Çamlıca Tepesi ve Validebağ camilerinden hızını alamayan İstanbul İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kadıköy-Rıhtım mevkii için ibadet alanı başvurusunda bulundu.

Hazırlanan plan taslağı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'ne iletildi. Kadıköy Belediyesi, Kurbağalıdere'nin arıtılması için gerekli tesisleri ve park yapılacak alanda cami inşasının önünü açacak plana olumsuz görüş verdi. Kadıköylülerin başka ihtiyaçları olduğunu belirten belediye uzmanları planın etkileşim sahasına yapıldığını, koruma amaçlı olması gerektiğini ve mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Buna rağmen bölgenin planı geçtiğimiz Kasım ayında re'sen onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planı askıya çıkardı. Kadıköy Belediyesi ise bölge, etkileşim sahası olduğu için konuyu İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun gündemine getirdi. Kurul üyeleri silueti etkileyeceğini belirterek cami meselesinin "küçük ölçekli imar planı hazırlandıktan sonra" değerlendirilmesini istediler.

Ancak Koruma Kurulu'nun plana karışmasını istemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, planın tarihi alanların korunması kapsamında değerlendirilmesinin önüne geçmek için bölgenin etkileşim sahası olmaktan çıkarılmasını istedi. Kurul üyelerinin 28.01.2016 tarihinde konuyu karara bağladığı ortaya çıktı.

Buna göre Koruma Kurulu, 4 üyesinin desteklediği ve 3 üyesinin karşı oy kullandığı kararında dolgu alanı yani cami yapılması planlanan alanını etkileşim sahası olmaktan çıkardı. Böylelikle Kadıköy rıhtımına cami yapılmasına kılıf hazırlamayı unutan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imdaduna Koruma Kurulu yetişti ve tarihi bir kılıfa imza atılmış oldu.

Kararda şöyle denildi:

"Önerilen cami alanının tescilli kültür varlığı komşuluğunda kaldığı da dikkate alınarak dolgu alanının etkileşim geçiş sahasından çıkarılmasına, bu karar doğrultusunda planlama çalışmalarının ilgili idarelerce tamamlanmasına karar verildi."