Meksika'da komünist hareketin kuruluşunun yüzüncü yılı

Aralarında Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve Latin Amerika partilerinin bulunduğu komünist ve işçi partileri, Meksika’da komünist hareketin yüz yıllık tarihini anma etkinliğinde bir araya geldiler.
soL- Dış Haberler
Pazartesi, 25 Kasım 2019 08:33

Latin Amerika’nın Marksist-Leninist çizgide partileri arasında öne çıkan Meksika Komünist Partisi, uzun ve mücadeleci bir tarihe sahip. Meksika’da komünist hareketin ilk adımlarını atışının üzerinden geçen yüz yıl boyunca bugüne ışık tutan sayısız deneyim biriktirildi.

KURULUŞ ve YENİDEN KURULUŞ

Komünist Enternasyonal’in Meksika seksiyonu olarak, Meksikalı öncü işçiler, aydınlar ve farklı ülkelerden Meksika’ya gelen komünistlerin 1919 itibariyle sürdürdükleri girişimler sonucu 1921’de Meksikalı Komünist Parti (Partido Comunista Mexicano - PCM) kuruldu. 20. yüzyıl boyunca kapitalistleşme sürecinde ilerleyen Meksika’da, gelişmekte olan işçi sınıfının örgütlülüğünü sağlayan en önemli etken, PCM'in varlığı oldu.

PCM'in bugün yüzüncü yılına erişen tarihinde, atılımlar olduğu kadar geri çekilişler de yer alıyor. 1930’lar boyunca işçi hareketinde ve sendikalarda yaygın bir örgütlenme yakalayan, İspanya İç Savaşı’na katılan 3 binin üzerinde komünist militanı ile güçlü bir dayanışma örneği ortaya koyan, 60’lı yılların öğrenci ve gençlik hareketlerinde ön sırada olan parti, tüm dünyada karşıdevrimci bir dönüşümün sinyallerinin hissedildiği yıllarda, 1981’de, dönemin merkez komitesi tarafından kapatılıyor. Meksika’da komünist hareketin uğradığı talihsiz kesinti on üç yıl sürüyor. Bu kesintiye, 1994’te geçmiş dönem kadroları ve yeni kuşak komünistlerin devrimci bir irade ortaya koyarak ve bir araya gelerek “Komünistlerin Manifestosu” adıyla yayımladıkları yeni programla son veriliyor. 25 yıl önce Meksika işçi sınıfı, öncü partisine Meksika Komünist Partisi (Partido Comunista de Mexico) adıyla yeniden kavuşuyor. Meksika Komünist Partisi’nin bugün en önemli tezlerinden birisi, bu kesintinin işçi sınıfı adına en önemli kayıplardan biri olduğu ve mücadelenin boşluksuz ilerletilmesi gerektiği...

ULUSLARARASI SEMİNER

Geçtiğimiz hafta sonu, Meksika’daki komünist hareketin kuruluşunun yüzüncü ve partinin yeniden siyaset sahnesine çıkışını yirmi beşinci yılını anmak üzere iki günlük bir uluslararası etkinlik gerçekleştirildi. Meksika Komünist Partisi (PCM)’nin daveti üzerine, partinin 7. Komünist Festivali ile bir arada gerçekleştirilen uluslararası etkinliğe, Latin Amerika Partileri yanında, Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi de katıldı. 

Etkinliğin ilk gününde Meksika Otonom Üniversitesi (UNAM) İşçileri Sendikası’na ait kültür merkezinde yapılan seminere, Peru Komünist Partisi, El Salvador Komünist Partisi, Guatemala Komünist Partisi, Halkın Öncü Partisi - Partido Vanguardia Popular (Kosta Rika), ABD Komünist Partisi, Kanada Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi’nden temsilciler konuşmalarıyla katkıda bulundular.

'DÜNYA YA SOSYALİST OLACAK YA DA HİÇ OLMAYACAK'

Uluslararası komünist partilerin, 1981 öncesi Meksika Komünist Partisi’nin üyelerinin, aydınların ve Meksika'daki diğer sol örgütlerin temsilcilerinin katkılarıyla yapılan uluslararası seminerde iki ana konu ele alındı. "Dünya ya sosyalist olacak ya da hiç olmayacak (El Mundo será socialista, o no será)" başlığında Meksika solunun tarihi, öğrenci hareketleri, çevre mücadelesi, kültürel çalışmalar gibi farklı konularda sunumlar yapıldı. "Komünist partilerin örgütlenmesindeki deneyimler ve zorluklar” başlığında ise komünist parti temsilcileri, kendi ülkeleri ve özgün mücadele koşullarındaki deneyimlerini paylaştılar. 

KADINLARIN KURTULUŞU : LATİN AMERİKA’DA VE DÜNYA’DA

7. Komünist Festival’in bir parçası olarak düzenlenen ikinci günde, Meksika'daki komünist hareketin ve komünistlerin gazetesi “El Machete”nin tarihine ilişkin bir sergi yanında, müzik dinletileri ve anma etkinlikleri sahnelendi. Programda ayrıca, Meksika başta olmak üzere Latin Amerika’nın birçok ülkesi için yakıcı önemde bir sorun ve komünist partilerin gündeminde bir öncelik olan “kadınların kurtuluşu” hakkında bir panele de yer verildi. Meksika Komünist Partisi, Kanada Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi’nin konuya yaklaşımı ve çalışmaları aktarıldı. Panelin sonunda Komünist Kadınlar tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için hazırlanan video büyük bir ilgiyle izlendi.