Mehmet Cengiz'in Hüseyin Avni Paşa Korusu'ndaki inşaatına yürütmeyi durdurma kararı

Yandaş patron Mehmet Cengiz'in aldığı Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun yan parselinde başlattığı inşaat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Pazar, 16 Şubat 2020 11:08

AKP’li patron Mehmet Cengiz’in aldığı İstanbul Üsküdar’daki Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de bulunduğu tarihi Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun yan parselindeki inşaat durduruldu. Mahkeme, Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşkün müştemilatı olarak yapılan devasa inşaat hakkında "telafisi güç zararlar doğabileceğini" belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul 9. İdare Mahkemesi mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına 10 Şubat’ta oy birliğiyle karar verdi. 27 maddede işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer alıyor. 

SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’ın üzerine görünen inşaatlar bölge sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Bölge sakinleri geçmişte var olmayan bir yapının imarına izin verildiğini söyleyerek inşaata verilen ruhsatın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Üsküdar’da 2014’te şüpheli bir yangınla kül olan ve Mehmet Cengiz aldıktan sonra imar yasağı kaldırılarak restore edileceği açıklanan Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda, usulsüzlük yapıldığı ve kayıtlı olmayan binalar inşa edildiği söylenmişti.