Marmara Üniversitesi'ne Diyanet yetkisi: 'İslam düşüncesi merkezi' kuruldu

Marmara Üniversitesi'ne bağlı 'İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulan merkeze, 'İslam düşüncesi konusunda ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar düzenlemek, eğitim ve sertifika programları yapmak' gibi pek çok yetki veriliyor.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 17 Kasım 2019 12:35

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Marmara Üniversitesi'nde "İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

Yayımlanan yönetmelik, üniversitenin örgüt yapısı içinde kurulan “İslam düşüncesi çalışmaları” adlı merkeze, üniversite bütçesi ve personelini kullanarak pek çok görev ve yetki verilmesini içeriyor.

'İSLAM DÜŞÜNCESİ' TOPLANTILARI YAPILACAK

Merkezin görevleri, "İslam düşüncesi konusunda ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar yapmak, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer gibi toplantılar düzenlemek, bilimsel toplantılar yapmak, eğitim ve sertifika programları yapmak" olarak tanımlanıyor.

Merkezin kurulmasına ise 2547 sayılı YÖK Yasası'nın 7’inci maddesinin, birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesi dayanak olarak gösteriliyor.

Yasal dayanak olarak gösterilen maddede ayrıca, "YÖK’ün kalkınma planlarında belirlenen ilke ve hedeflerini gözeterek, üniversitelerde fakülte, enstitü, yüksekokul ve çeşitli birimler açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunur" deniyor.

Yönetmeliğin 5’inci maddesinde merkezin amaçları ise şöyle sıralanıyor:

  • İslâm felsefesi, kelamı, tasavvufu ve genel olarak teorik düşünce mirası hakkında araştırmalar yapmak.
  • İslâm düşüncesi alanında disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve çalışma alanları açmak.
  • İslâm düşünce mirasına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek, bu konulardaki araştırmacılar ile ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlamak.
  • Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile İslâm düşüncesi alanında işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.
  • Merkezin ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara bilgi desteği sağlamak.

MERKEZE PEK ÇOK YETKİ VERİLİYOR

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de "merkezin faaliyet alanları" olarak şunlar belirleniyor:

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde İslâm düşüncesi ile ilgili çeşitli konularda araştırmalar yapmak.
  • İslâm düşüncesi alanında ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar ve faaliyetlerde bulunmak, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile sertifika ve eğitim programları düzenlemek.
  • Çalışma alanıyla ilgili yayınlar yapmak, İslâm düşüncesi çalışmaları alanında arşiv, kütüphane ve çevrimiçi veri tabanı oluşturmak.
  • Rektör ve Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer konularda faaliyetlerde bulunmak.

REKTÖR İSTEDİĞİ KİŞİYİ SEÇEBİLECEK

Merkezin yönetim organları müdür, yönetim ve danışma kurullarından oluşurken, müdürü, 5 kişiden oluşan yönetim kurulunu ve 12 kişiden oluşan danışma kurulu üyelerini rektörün seçmesi öngörülüyor. Buna göre rektör, danışma kurulu üyelerini üniversite öğretim elemanları ile diğer kamu kurumları ya da özel kuruluş temsilcilerinden ve yurt dışından uzmanlar arasından seçebiliyor.

Bu yetkilerle birlikte Marmara Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı faaliyetleri yapabilecek parasal güç ve yetkilerle donatılmış olacak.