Mahkemeden Dersim Belediyesi tabelası kararına durdurma

Erzincan İdare Mahkemesi, Dersim Belediye Meclisi’nin belediye hizmet binasında Dersim Belediyesi tabelasının asılması yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 24 Mayıs 2019 18:28

Erzincan İdare Mahkemesi, Dersim Belediye Meclisi’nin 7 Mayıs’ta belediye binasına Dersim Belediyesi tabelası asılması yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden aday olup seçilen belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun başkanlığında toplanan belediye meclisi, hizmet binasına Dersim Belediyesi tabelasının asılması kararı vermişti. Meclis kararının Tunceli Valiliği’ne gelmesi üzerine aynı gün Valilik, sözkonusu kararın hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararı görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

İTİRAZ İÇİN 7 GÜN SÜRE

Mahkemenin kararında, "Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

soL’a konuşan Mehmet Fatih Maçoğlu, "Dersim ismi toplumsal hafızanın, kültürel mirasın bir parçası. Burada yaşayan insanların büyük çoğunluğu kendisini Dersimli, bu kenti Dersim olarak niteliyor. Biliyoruz ki tek bir sokağın isminin değişmesi bile merkezi il yönetiminin onayıyla mümkün. Halkın talebi doğrultusunda belediye meclisine gelen bu öneri de oy çokluğuyla kabul edildi ve gerekli mercilerin onayına sunuldu. Bunun dışında mesele bilinçli olarak saptırılıyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABER