Komünist Parti'den Almanya ve Türkiye'de greve çıkan metal işçilerine destek

Komünist Parti Federal Almanya Komitesi, Almanya ve Türkiye'de greve çıkan metal işçilerine destek açıklaması yaptı.
Cumartesi, 31 Ocak 2015 15:07

Metal işçileri Almanya ve Türkiye'de greve çıkarken, konuya ilişkin bir açıklama yapan Komünist Parti Federal Almanya Komitesi, "metal işçilerini selamlıyoruz" dedi.

Açıklama şöyle:

Komünist Parti

Almanya ve Türkiye'de grev alanlarına çıkan

metal sanayi işçilerini selamlıyor!

Ne AKP iktidarında Türkiye'nin ekonomik sıçramalar yaptığı yalanı, ne de Federal Almanya'nın dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında olduğu gerçeği... Her iki ülkede de işçiler aynı sorunlarla karşı karşıya bulunuyorlar.

Enflasyon ve hayat pahalılığıyla giderek düşen reel ücretler. Çalışmakta olduğu halde geçinemez duruma düşen emekçiler. Bir yanda işyerlerinin spekülatif amaçlarla kapatılmasıyla, öte yandan üretimin taşeron firmalara aktarılmasıyla iş güvencesinin ayaklar altına alınması. Çeşitli istatistik oyunlara karşın hızla arttığı bilinen işsizlik. Bütün bunlara paralel olarak ağırlaşan çalışma koşulları, işyerlerinde artan baskılar. Böylece sadece işsizler arasında değil, çalışmakta olan işçiler arasında da giderek artan gelecek korkusu. Bu ortamda yani yetişmekte olan gençlerin iyi bir eğitimden ve meslek eğitiminden de yoksun olarak yaşam boyu işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilmeleri...

Her iki ülkedeki grev alanlarındaki işçiler, kapitalizmin aşamadığı ve aşamayacağı krizlerin tüm yükünün her seferinde kendi omuzlarına ve tüm emekçi yığınların sırtına yüklendiğinin de farkındalar. Grevciler bu koşulları yaratan temel nedenlerin nerede yattığını da görmelidirler. Bir yanda toplu sözleşmelerde somut istemler öne sürerken, öte yandan bu nedenlere karşı da mücadele etmeyi hedef tahtasına koymalıdırlar.

Metal işçileri, iş dünyasındaki mücadelenin her zaman öncüsü olageldiler. Geçmiş yıllarda, her iki ülkede de büyük sermayenin, ulusal ve uluslararası tekellerin iktidarına son verilmedikçe, yani bu gidişi yaratan asıl nedenler ortadan kaldırılmadıkça sorunlarına nihai çözüm bulunamayacağını biliyorlardı. Üstelik kendi ülkelerinde verdikleri mücadeleyi diğer ülkelerdeki işçi kardeşleriyle dayanışma içinde daha güçlü kılacaklarının da bilincindeydiler.

70'li yıllarda Almanya'daki ve Türkiye'deki direnişler, utkan grevler boyunca IG-Metall ve Maden-İş (DISK) sendikalarına bağlı grevcilerin dayanışması tekrar belleklerde canlanmalıdır. Birbirinden güç alan, birbirine güç veren bu uluslarası dayanışma tekrar hayata geçirilmelidir. Her iki ülkedeki işçi sınıfının ortak düşmana karşı mücadelesini başarıya götürmesinin bir koşulu da bu olacaktır.

Yaşasın, her iki ülkedeki işçilerin haklı istemleri!

Yaşasın her iki ülkedeki işçilerin tekelci sermayeye ve uluslarası tekellere karşı ortak mücadelesi!

Komünist Parti

Federal Almanya Komitesi