İstanbul Eczacı Odası'ndan açıklama: Resmi Gazete'de yayınlanan kanun yanlış yorumlanıyor

İstanbul Eczacı Odası, 'Resmi Gazete'de yayınlanan kanun yanlış yorumlanıyor' başlıklı bir açıklama yayımlayarak, 'Eczane sahip ve mesul müdürlerinin eczacı olması zorunluluğu konusunda bir değişiklik olmamıştır' şeklinde açıklama yaptı.
Çarşamba, 05 Aralık 2018 10:52

İstanbul Eczacı Odası, Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna dair çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu.

Açıklamada "medyada kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadeler kullanıldığını görmüş bulunmaktayız" denilerek, "Resmi Gazete'de yayınlanan kanun yanlış yorumlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından medyada kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadeler kullanıldığını görmüş bulunmaktayız. 

Yayınlanan haberlerde, "Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak." ifadeleri kullanılmaktadır.

Sözkonusu madde, eczacı olmayan kimselerin ecza deposu açmasını düzenlemektedir. Maddeye göre eczacı olmayan gerçek kişiler, eczacı bir mesul müdür atamak kaydıyla ecza deposu açabilirler. Aynı şekilde tüzel kişilerin de ecza deposu açması mümkündür. Düzenlemeden önce tüzel kişilerin ecza deposu açabilmesi için ortaklarından birinin eczacı olması gerekiyordu. Uygulamada bu durum, şirketle hiçbir ilgisi olmayan eczacıların şirkete %1 oranında ortak olmak kaydıyla mesul müdür olması şeklinde gerçekleşiyordu. Yasa, şirketlerin ecza deposu açması için eczacının ortak olma koşulunu kaldırmıştır. Yapılan tek değişiklik budur.

Eczane sahip ve mesul müdürlerinin eczacı olması zorunluluğu konusunda bir değişiklik olmamıştır.

Saygılarımızla...

İstanbul Eczacı Odası

Yönetim Kurulu"