Gençlerin ortalama maaşı asgari ücretin de altında: 1500 lira...

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu Türkiye'de 18-29 yaş arası gençlerin aylık gelirleri asgari ücretin de altında.
Cumartesi, 15 Haziran 2019 23:23

Bilgi Üniversitesi'nin yürüttüğü Gençlerin İyi Olma Hali çalışmasına göre 18-29 yaş dilimindeki gençlerin yüzde 63'ünün aylık ortalama geliri 1500 TL'nin altında.

Araştırmaya göre aynı yaş aralığında bulunan çalışan gençlerin de ortalama yüzde 44'ü 1500 lira ya da daha azını aylık kazanç olarak hanesine yazdırabiliyor.

AÇLIK SINIRI 2124 LİRA...

Açlık sınırının 2124, yoksulluk sınırının 6918 lira olduğu Türkiye'de asgari ücret ise 2020 lira.

Euronews'te yer alan araştırma sonucuna göre, 18-29 yaş dilimindeki gençlerin % 63'ünün aylık ortalama geliri 1500 TL ve altında. Öğrencilerde bu oran %88, işsizlerde %93 çalışanlarda ise %44.