'Fırtınadaki Arı - Mühendisin Hayatı'

Akademisyen Gamze Yücesan Özdemir'in 'Fırtınadaki Arı - Mühendisin Hayatı' adlı kitabı okurlarına kavuştu. Kitap sanayide çalışan bir mühendisin hayatını konu alıyor.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 13 Şubat 2020 13:30

Akademisyen Gamze Yücesan Özdemir'in 'Fırtınadaki Arı - Mühendisin Hayatı' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

İmge Kitabevi tarafından yayımlanan kitap sanayide çalışan bir mühendisin hayatını konu alıyor.

Yapısal kriz ortamında mühendislerin toplumsal öyküsünü anlatma amacını sahiplendiğini belirten Gamze Yücesan Özdemir, mühendis imgesinin taşıdığı tarihsel birikimi temel alarak soruyor: “Sert rüzgarlar kıyıları basmış, gelecek için kaygılar artmışken, adları bu topraklarda hep umutla anılan mühendisler neredeler?”, “Aydınlanmanın, sanayileşmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın Türkiye’sinin mahir elleri şimdilerde ne yapmaktalar?” “Yurtsever ve ilerici mühendisler fabrikalarda neler deneyimliyor?”

Bu ilk sorulara başkaları da ekleniyor: “Toplumsal, siyasal ve kültürel olarak nasıl konumlanıyorlar?” “İdeolojileri nasıl şekilleniyor?” “Bugünkü koşullarda hala vasıf ve yaratıcılığa sahipler mi? “Memleketi baştanbaşa yeniden kurabilmeyi hedefliyorlar mı? Yoksa fırtınaya mı kapıldılar?”

TMMOB bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırmaya dayanan çalışmasında bu sorulara cevap arayan Yücesan-Özdemir, mühendisin emek piyasasındaki, fabrikadaki, kentteki ve toplumsal ve siyasal hayattaki yerini inceliyor.

Arka planında ciddi toplumsal sorunların ele alındığı kitabın arka kapak yazısı şöyle:

"Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu imgesinde kurabilmesidir."

"Mühendis ilerleme, aydınlanma, sanayileşme, kalkınma gibi terimlerin içinde olduğu bir anlatının dışına çıktığında bile bu anlatının ağırlığından tümüyle sıyrılamıyor. “Mühendisler şimdi neredeler?” sorusu kendiliğinden, 'Sert rüzgârlar kıyıları basmış, gelecek için kaygılar artmışken, adları bu topraklarda hep umutla anılan mühendisler neredeler?', 'Aydınlanmanın, sanayileşmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın Türkiye’sinin mahir elleri şimdilerde ne yapmaktalar?' 'Yurtsever ve ilerici mühendisler fabrikalarda neler deneyimliyor?' sorularına dönüşüyor. Bu ilk sorulara başkaları da ekleniyor: 'Toplumsal, siyasal ve kültürel olarak nasıl konumlanıyorlar?' 'İdeolojileri nasıl şekilleniyor?' 'Bugünkü koşullarda hâlâ vasıf ve yaratıcılığa sahipler mi?' Memleketi baştan başa yeniden kurabilmeyi hedefliyorlar mı? Yoksa fırtınaya mı kapıldılar?"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan, emek mücadelesi, sosyal politikalar ve sendikalar üzerine çalışmalar yapıyor.