Fethiye’de meralık alana toplu konut projesi

Fethiye Karçulha’da TOKİ için 27.653 metre kare mera alanda konut projesi yapılacağının söylenmesi bölgede yaşayanlar tarafından tepkiyle karşılandı.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 11 Aralık 2019 12:31

Muğla Fethiye'de yer alan Karaçulha Mahallesi'nde mera alanlarına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 27.653 metre kare 180 konutluk bir proje yapılacağı iddiası bölgede yaşayanları rahatsız etti.

Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde yer alan duyuruda Karaçulha Mahallesi'nde onaylanan proje ile TOKİ'nin sitesinden duyurulan projenin aynı alanlar olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgede verimli arazilerin ve mera alanların olduğu öğrenildi. 

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'ndan Neşe Yüzak adına yapılan açıklamada da verimli toprakların, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının olduğu bu alanların kullanmasının kaygı uyandırıcı olduğu söylendi. Açıklama şöyle:

"Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesi 6 aralık 2019 tarihli duyurusunda, 'Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065 parselleri kapsayan alanda yapılan 3194/18. Madde Uygulaması Bakanlığımızın 30.10.2019 tarih ve 250765 sayılı oluruna istinaden onaylanmıştır' denilmektedir. Onaylanan uygulama için, plana ait veriler sitede paylaşılmazken, 6 aralık 2019 tarihli duyuruyla 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereğince askıya çıkarılmıştır. Mera vasıflı 8 parselden oluşan alanın toplamı 27653 m2 dir.

Mera kanunu ile korumaya alınan alanlara ait madde 18 uygulaması yapılması için 'Söz konusu arazinin mera vasfından çıkarılması gerekir' yönünde içtihat kararları olmasına rağmen tapu sorgulama sisteminde mera olarak görülen bu arazilere konut arazisi uygulaması yapılması yönünde plan değişikliği için askı sürec 30 gün olarak 6 aralık 2019'da başlatılmış gözüküyor.

Toplu Konut İdaresi'nin Karaçulha’da 180 konutluk bir proje yaptığı ve kura ile konut sahiplerini belirlemiş durumda olduğu sitesinden yayınlanmıştır. Bu proje ve askıdaki alanlar farklı proje alanları mıdır? Bu proje alanı ise proje için kuralar, imar askısından önce nasıl çekiliyor? Yanıtlanması gereken sorular.

Toplu Konut İdaresi vatandaşların özel mülklerini bile bildirim yapmadan projelerine konu ederken, meralar gibi korunan alanları da bu anlayışla kullanması önemli ve kaygı uyandırıcı bir konu.

İmar affı kapsamına meraların alınmasının meralara yapılan müdahaleyi çoğaltacağı 21 Ocak 2019 sayılı yazı ile 81 İl Tarım Müdürlüğüne bildirilmiş ve bu alanlara 'Yapı Kayıt Belgesi' verilmemesi istenmiştir. Fethiye’de Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı uygulama, bu anlayışla açıkça çelişmektedir. 

Çok verimli toprakların ve yeraltı yerüstü su kaynaklarının olduğu bu alanların vasfı, yerleşim alanı için arsa yaratmaya konu edilirken, kaybedilen mera alanı kadar yerelde aile çiftçiliğini destekleyen ve ortak alan olarak tanımlanan alan düşünülmez ise uygulanan sistemle hayvan ithalatı kaçınılmaz olur. Temiz gıdaya ulaşmak yerleşim alanlarımızın yakınından lojistik olmaksızın beslenmek, aile çiftçiliğinin zararına olacak uygulamaların önüne geçmek gerekmektedir. Doğadan çalmaya değil, en az zarar verecek politikaları doğa ile buluşturmaya ihtiyacımız var."