Erdoğan'a bir yetki daha: Riskli alanlar, sorunlu taşınmazlar için Erdoğan karar verecek

AKP'nin Meclis'e sunduğu imar yasalarında değişiklik içeren torba öneri ile Erdoğan'a sorunlu taşınmazların belirlenmesinde geniş yetkiler verildi.
Çarşamba, 26 Haziran 2019 10:01

AKP tarafından Meclis'e sunulan 'Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' isimli torba önerinin kabul edilmesiyle Erdoğan'a sorunlu taşınmazların belirlenmesinde geniş yetkiler verildi.

RİSKLİ ALANLAR İÇİN SAHİBİNE DAHİ SORULMAYACAK

Cumhuriyet'teki habere göre, Yapılan düzenleme ile doğal afetler sonucunda ağır hasar görmüş ya da ağır hasar görme riski barındıran alanlarda dönüşüm, alan sahiplerinin izni alınmadan bakanlık tarafından yapılabilecek. Dönüşüm sonucundaki yapılar doğrudan Hazine'ye geçecek.

OTOPARK AYRINTISI

Meclis'e verilen torba önerisine göre yapılaşma olmayan parseller zemini geçirimli malzeme ile kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak açık otopark yapılabilecek. 

SORUNLU TAŞINMAZLARI ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Düzenlemede sorunlu taşınmazların belirlenmesinde de Erdoğan'a geniş yetkiler verildi. Düzenlemede "Alan, sınır, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale gelen, imar uygulama hatalarının varlığı tespit edilmesine karşın bu hataların düzeltilemediği, zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış olan parseller, davalar ile çözümü olanaklı olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları bakanlığın önerisi ile cumhurbaşkanınca belirlenecek" denildi.