Ensarioğlu'nun 'Yargı da bizde yasama da' sözlerine Davutoğlu yorumu: Şahsi fikri

Başbakan Davutoğlu, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun “Parlamenter sistem bizim işimize gelir, yargı da bizde yürütme de bizde yasama da bizde” sözleriyle ilgili konuştu.

Başbakan Davutoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç’le düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun “Parlamenter sistem bizim işimize gelir, yargı da bizde yürütme de bizde yasama da bizde” sözleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Demokratik hukuk devleti kuralları, yasama, yargı ve yürütmenin yetki ve sorumluluklarının nereden başladığını, nerede bittiğini açık şekilde ortaya koyar. Bu anayasayı değiştirmek istesek de bunun için çaba sarf etsek de bugün geçerli olan anayasal çerçeve yasama, yürütme ve yargı ilişkilerinde de geçerlidir. Yürütme-yasama ilişkileri de bugünkü anayasal çerçeve içinde yürümektedir. Bunların birbirine tahakküm ettiği gibi bir algıyı yansıtmak, bu konuda bir hükümde bulunmak doğru değildir. Bütün diğer görüşler, şahsi görüşler olarak zikredilir ama bizim hükümetimizin, AK Parti’nin görüşü açık ve nettir