Eminağaoğlu AYM'nin kendisiyle ilgili kararını soL'a değerlendirdi

YARSAV kurucu başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun 'milletvekili adayı olmak için istifa ettiği hâkimlik mesleğine tekrar kabul edilmemesi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Eminağaoğlu'nun 'seçilme hakkının ihlal edilmediğine' karar verdi. Eminağaoğlu, kararı soL'a değerlendirdi
soL- Yavuz Karamahmutoğlu
Çarşamba, 23 Ekim 2019 12:41

2015 Genel Seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olan Eminağaoğlu, aday gösterilmeyince mesleğe dönmek için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na başvurdu. HSYK, Eminağaoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin devam ettiği gerekçesiyle 'yeniden atanma' talebini reddetti.

Eminağaoğlu'nun 'milletvekili adayı olmak için istifa ettiği hâkimlik mesleğine tekrar kabul edilmemesi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle başvurduğu Anayasa Mahkemesi de "mahkemeler ile hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı" ve "seçilme hakkının ihlal edilmediği" kararını verdi.

'KENDİ KARARI İLE ÇELİŞİYOR'

Kararla ilgili soL'a değerlendirmede bulunan Eminağaoğlu, AYM'nin kendi kararı ile çeliştiğini belirtti. Anayasanın 149. maddesinin hak kullanılmasının azledilmesinin önünde engel olmadığını söyleyen Eminağaoğlu, daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı yapmış birinin AYM yargıçlığını yaptığını da belirtti.

"AKP kapatma davasında AKP lehine rapor yazan bir AYM raportörünün, daha sonra AKP'nin MKYK üyesi yapıldığını ve kendisine bir üniversiteden kadro da bulunduğunu" söyleyen Eminağaoğlu, "kamuda görev yaptığım dönemde CHP aleyhine, görevim gereği tüzük kurultayı toplaması yolunda yazı yazdığını, AYM'nin de bu yolda karar verdiğini" ifade etti.

Eminağaoğlu yazılı bir açıklamada da bulundu. Açıklamanın tam metni şu şekilde;

Başvurumdaki temel amaç, mesleğime geri dönüş değil, bu konudaki aykırılıkları ve çelişkileri ortaya koymaktır.

Anayasa'da yargıçların azledilemeyecekleri güvence altına alınmıştır.

Seçilme hakkını kullanmak dolayısıyla bir hak kullanmak, Anayasa'ya göre azil sonucu doğuramayacak olmasına rağmen, 2005 yılından bu yana uygulama bu yolda olmuş, AYM'de kararıyla buna vize vermiştir.

Bu konumdaki yargıçların gerek aynı görevlerine gerek kamudaki bir başka göreve bile atanmalarına yasal engel olmamasına rağmen, bir başka göreve atanmamaya bile AYM vize vermiştir.

AYM hakkımdaki kararı, "tarafsız kalınamayacağı ve seçilme hakkı ihlali olmadığı" yönleriyle almıştır.

Tarafımla aynı konumda olanlar, iktidar tarafından gerek yargıda gerekse kamuda görevlendirilmektedir.

Bu yolla, iktidarın uygun görererek yaptığı atamalar denetim dışı kalmaktadır.
Bu konuda bir çok örnek bulunmakta olup, bunun en başında AYM'nin kendisi gelmektedir.

AYM bu kararıyla amaçladığım gibi kendi yapısını da tartışmaya açmıştır.

Bugün AYM içinde milletvekili adayı olmak bir yana, bir eski AKP milletvekili ve bir eski AKP Bakan Yardımcısı görev yapmaktadır.
İktidardaki AKP'nin aleyhe işlemleri, gerek bireysel başvuru yoluyla AYM'ye taşınmakta gerekse çoğunluk gücüyle yaptığı yasama işlemleri de yine AYM tarafından denetlenmektedir.

AYM üyeleri, kendilerini oraya atayan Cumhurbaşkanını da, yine iktidarın bakanlarını da Yüce Divan sıfatıyla tarafsızlık içinde nasıl yargılayacaklardır...
Muhalif kimlikleri bilinen kişilerin de, AYM'ye bireysel başvurları da özellikle düşünülecek olursa ya da iktidarın açıkça beklentisini ortaya koyduğu olaylar gözetildiğinde, AYM'nin geçmişte AKP milletvekili olan, eski bir AKP Adalet Bakan Yardımcısının yer aldığı kararlar, tüm bu konular veya kişiler hakkında ne derece tarafsızlık içinde verilmiş karar sayılacaktır...

AYM, bu kararıyla sadece kendisini değil, Danıştay, HSK ve yerel yargıdaki durumu da tartışmaya açmıştır.

Bugün bu kurumlarda önceden parti üyesi olan, il başkanı olan, bakan yardımcısı olan, hatta dinsel görüşünü yansıtan başörtülü kişiler görev yapmaktadır.
Bu kişilerin, iktidarın beklentisinin açıkça belli olduğu veya muhalif kişilikleri bilinenler hakkındaki kararları ne derece tarafsız olacaktır...

Görevim sırasında AKP'nin hem lehine hem de aleyhine, CHP'nin aleyhine yaptığım işlemler, dolayısıyla her olayda herkese hukuk anlayışı içinde hareket ettiğim kamuoyunun bilgisindedir.

Bakıldığında AKP'de, sadece o parti lehine işlem yapan yargı mensupları yer bulmakta, AKP iktidarı da bu durumu, yargıdaki seçimlerine de yansıtmaktadır.
Kendime bakınca, hukuk uyarınca tarafsız kalarak CHP aleyhine işlem yapmış bir kişi olarak, başvuruma rağmen CHP içinde aday olarak yer bulabilmiş değilim.

Bu karar; bir yargı reformu yapılmasını, bunun en taraflı hale gelen AYM'nin yapısının görmezden gelinmesi ile değil, bunun AYM'nin yapısından başlaması ve yargının her aşamasının iktidarın etkisinden kurtarılması adımı atılarak gerçekleştirilmesini bir itiraf niteliğinde açıkça ortaya koymaktadır.

AYM'NİN TARAFSIZLIK SİCİLİ

Eminağaoğlu kararına imza atan AYM yargıçlarından biri, Selahaddin Menteş. Menteş aynı zamanda 2018-2019 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış, daha önce ise OHAL incelemeleri komisyonu başkanlığını yürütmüştü.

Tarafsızlığı konusunda en açık probleme sahip bir diğer AYM üyesi ise Yıldız Seferinoğlu. Seferinoğlu, aynı zamanda 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştı.

ÇOK SAYIDA AKP'Lİ HAKİM ATANMIŞTI

2017 yılında atanan hâkimleri mercek altına alan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, yeni atanan hakimlerin 800'ünün AKP il ve ilçe yöneticilerinden oluştuğunu açıklamıştı.

Yarkadaş'ın ortaya çıkardığı skandal 'partili hâkim' listesinin bir kısmı şöyle:

"AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Günaydın’ın ‘partili hâkim’ kadrosundan göreve başlatıldı. Samsun Bafra’da Ersan Oktaş isimli AKP Belediye Başkan Aday Adayı da 24 Nisan’da hâkim olarak atandı. Oktaş, bir önceki dönem, AKP Bafra Belediye Meclis üyesiydi… Keza AKP Bafra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sekmen de aynı gün hâkim olarak atandı. AKP Buca Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Kocagöbek de listede. AKP Konya Milletvekili Adayı Muhammet Selman Harmankaya da şanslı isimlerden…"