Birleşik Haziran Hareketi'nden Yatağan'a destek eylemi

Birleşik Haziran Hareketi bugün Taksim'de Yatağan işçilerine destek için yürüdü.

Haber Merkezi

Birleşik Haziran Hareketi Yatağan işçilerine destek olmak için Taksim'de eylem yürüyüş gerçekleştirdi.

Yatağan işçilerine destek sloganlarıyla Taksim Tünel'den başlayan yürüyüş, Galatasary Meydanı'nda okunan basın açıklamasının ardından son buldu.

Birleşik Haziran Hareketi - İstanbul adına okunan basın açıklaması şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

İşçilerin Haklı ve Meşru Mücadelesinin Yanındayız

Yatağan işçisi özelleştirmeye karşı direniyor. 

Satışı gerçekleşen Yatağan Termik Santrali’nin şirkete devir işleminin tamamlanması üzerine, Yatağan işçileri Santrali kapattı.

İşçilerin bu mücadelesi özelleştirmeye, yağmaya-talana, taşeron çalışmaya karşı mücadeledir.

O yüzden meşrudur ve haklıdır.

Yatağan işçisi sadece kendi haklarını ilgilendiren değil, bütün toplumu ilgilendiren bir konuda mücadele ediyor.

Topluma ait olan ve stratejik özellik taşıyan Termik Santral içinde olmak üzere enerji üretim ve dağıtım tesislerinin özel şirketlere devrine karşı direniyor.

Çünkü devlet tarafından denetime tabi tutulmayan iş yerlerinde güvencesizlik yüzünden işçiler can veriyor. İşçiler ya ölüme mahkum ediliyor, yada sendika hakkından yoksun bir biçimde açlık sınırında çalıştırılıyor.

İşte Soma, işte Ermenek, işte Torunlar. Madenlerde, tersanelerde, santrallerde, inşaatlarda her gün işçiler güvencesizliğin bedelini canıyla ödüyor.

AKP İktidarı boyunca tam 15 bin işçi yaşamını yitirdi. Hükümet bundan ders çıkarıp denetimleri arttıracağına, çalışma alanlarını bir bir özelleştiriyor. Taşeronun önünü açıyor, devlet kontrolünün dışında bırakmak istiyor.

Hakkını arayan işçiyi işten çıkarıyor, ekmeğini elinden alıyor.

Ancak bu gidişata artık dur demenin zamanı geldi.

Emekçi sınıfların insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edilmesine, taşeronlaşmaya ve güvencesizliğe karşı insanca bir yaşamı savunmak için,

İşçi cinayeti ve katliamlarının önlenmesi için,

Piyasacı talan ekonomisine, özelleştirme yağmasına karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi savınmak için,

Zorbalara ve düşmanlarımıza karşı birlikte direnebilmek için,

Birleşik Haziran Hareketi yola çıktı. Tüm halkımızı Birleşik Haziran Hareketi Meclis ve Forumlarında buluşmaya çağırıyoruz. Mücadeleye devam!

Birleşik Haziran Hareketi - İstanbul