Bilirkişi: Karaot Plajı'na yat limanı uygun değildir

Fethiye'deki Karaot plajına yapılmak istenen yat limanıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda bölgenin ekosisteminin bozulacağı gerekçesiyle yapıma uygun değildir denildi.
Pazartesi, 23 Şubat 2015 21:06

Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Fethiye Karaot Plajına yapılmak istenen yat-çekek limanı ile ilgili açılan davanın bilirkişi raporu belli oldu.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre projeye verilen "ÇED olumlu" kararına karşı yöre halkının açtığı davada sevindirici bir gelişme yaşandı. Bilirkişiler yatlara bakım, imal ve konaklamak için planlanan limanın, ekosistemi bozacağını söyleyerek, limanın aynı zamanda ulusal ve uluslararası yasalara ve kamu yararına aykırı olacağı sonucuna vardı.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu ve Prof. Dr. Fevzi Yılmaz’dan oluşan bilirkişi heyeti Karaot’a tekne imal, bakım, onarım ve çekek yeri limanı projesinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek sakıncaları maddeler halinde sıraladı;

1. Yörede bitki örtüsüne, canlılara (özellikle deniz kaplumbağalarına) tarım ve turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olacağı ve davaya konu faaliyetin bu alandaki ekosistem dengelerinde geri dönüşümü zor ve telafisi imkansız  zararlar vereceği,

2. Dava konusu ÇED olumlu kararının dayandırılmaya çalışıldığı, halen onama işlemleri tamamlanmamış imar planları ve planlarda getirilen plan kararları 1/ 100 bin ölçekli çevre düzeni plan kararlarına, Akdeniz’in korunması için imzalanan “Barselona Antlaşmasına ve diğer uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu gibi, imar mevzuatına, belde ihtiyacı ve kamu yararına da uygun değildir.”

NE OLMUŞTU?

Karaot Plajı ve çevresinin hassas zon, doğal sit, sığla ormanı ve arkeolojik sit gibi birçok koruması olmasına rağmen 2010 yılında Maliye Bakanlığı sahili 49 yıllığına Fethiye Yat ve Çekek İmalat ve Yapımcıları Kooperatifine tahsis etti. Gelen tepkiler üzerine 2011 yılında askıya alınan proje, 2013 yılında "kamu yararı" kılıfına sokularak tekrar gündeme getirildi. Eş zamanlı olarak yine aynı sahildeki Çiftlik beldesinde ikinci bir yat çekek ve imal yeri projesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından  onaylandı. Bu projelere verilen ÇED olumlu izinlerine karşı yöre halkının açtığı dava halen devam ediyor.