Belediyelerin vergi ödemelerinden borçlarına karşılık kesinti yapılmayacak

Belediyelerin aylık vergi pay ödemelerinden borçlarına karşılık olarak kesinti, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmayacak.
Pazar, 29 Mart 2020 08:41

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.

Nisan, Mayıs ve Haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak. 

Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.