Bakırköy'de sağlık çalışanlarından yemek protestosu

Bakırköy Sadi Konuk ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde çalışanlar yemekhane önünde eylem yaptı. Açıklamada, 'Bütün sağlık çalışanlarının, hastaların ve hastalara refakat edenlerin, hijyen koşulları sağlanmış, kaliteli ve doyurucu yemek talebi, kurum tarafından sağlanmak durumundadır' denildi.

soL - Haber Merkezi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi ile İstanbul Tabip Odası (İTO) İşyeri Temsilciliği bugün Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhaneleri önünde "Yemek hakkımıza sahip çıkıyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Bütün sağlık çalışanlarının, hastaların ve hastalara refakat edenlerin, hijyen koşulları sağlanmış, kaliteli ve doyurucu yemek talebi, kurum tarafından sağlanmak durumundadır" denildi.

Hastane çalışanların açıklamasının bir bölümü şöyle:

Hastanelerde yemek ücretlerinin sağlık çalışanları tarafından ödenmesi ile ilgili süreçler herkesin hafızasındadır. O dönemler Türkiye'nin bütün hastanelerinde başlattığımız yemek boykotlarıyla bu uygulamanın geri çekilmesini sağlamıştık. Bugün gelinen noktada yemekler belki ücretli değil ama neresinden bakarsanız bakın bir nitelik taşımamaktadır. Birçok hastanede, çalışanlar arasında yaptığımız anket ve benzeri çalışmalarda, hastanelerdeki yemeklerden hiçbir sağlık emekçisi memnun değildir. Fiili olarak çalışanlar yemek haklarını kullanamaz hale gelmiştir.

Hastanelerin 24 saat esasına dayalı çalışılan işyerleri olduğunu düşündüğümüzde hayatımızın çoğunu buralarda geçirmekteyiz. Dolayısıyla bütün sağlık çalışanlarının, hastaların ve hastalara refakat edenlerin, hijyen koşulları sağlanmış, kaliteli ve doyurucu yemek talebi kurum tarafından sağlanmak durumundadır. Gelişigüzel çıkarılan hijyenden uzak menüler, çalışanların ve hastaların sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. İnsan olmanın gereği olarak insani şartlar altında emek üretmek istiyoruz ve yine insan olmanın gereği olarak insanca beslenmek istiyoruz.

Bütün bu konularla ilgili hastane yönetimleri ile görüşmeler yapılmış, her defasında koşulların iyileştirileceğini ile ilgili sözler verilmiş ama bu sözler bir türlü yerine getirilmemiştir. Buradan tekrar hastaneye yönetimlerine sesleniyoruz, yemek şirketlerinin yanında yer almaktan vazgeçin. Olmanız gereken yer, sağlık emekçilerinin ve hizmet verdikleri hastalarının yanı olmalıdır. Onlarca tutanak olduğu halde bu tutanakları sümenaltı yaparak bu sorumluluktan kaçamazsınız. İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinden beklentimiz, bu yakıcı soruna bir an önce bir çözüm bulunmasıdır.