AYM'den şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili önemli karar

AYM boşanmak üzere olduğu eşinden şiddet gören kadının, başka bir ilçeye tayin isteğinin reddedilmesiyle, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kadir Sev
Salı, 10 Eylül 2019 07:38

Anayasa Mahkemesi boşanmak üzere olduğu eşinden şiddet gören ve bıçakla yaralanan kadının, başka bir ilçeye tayin isteğinin reddedilmesiyle, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkemenin 17.7.2019 günlü kararı, bugün resmi gazetede yayımlandı.

Karardan anlaşıldığına göre başvurucunun koruma isteği İzmir 2’nci Aile Mahkemesince; kabul edilmiş, koruma önlemleri çeşitli tarihlerde verilen yargı kararlarıyla uzatılmıştır.

Başvurucu, çalıştığı yer il milli eğitim müdürlüğüne can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek bir başka ilçeye tayin istemiştir. İlgili müdürlüğün, “koruyucu tedbir kararı sunulmadığı” gerekçesiyle isteği reddetmiştir.

Başvurucu Milli Eğitim İl Müdürlüğünün bu kararına karşı yargıya başvurmuştur. İzmir 7. Aile Mahkemesi tayin isteğini “idari mahiyette” görmüş, koruma kapsamındaki önlemler arasında sayılmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

Başvurucunun, emsal sayılabilecek kararlardan örnekler sunarak yaptığı itirazın İzmir 8’nci Aile mahkemesince reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvurduğu anlaşılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 10.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinde hakkın ihlal edilmesinden, derece mahkemesi ile idarenin birlikte sorumlu olduğu belirtiliyor.

Gerekçenin sorumluluk konusunun işlendiği bölümünde aynen şu sözlere yer verilmiş; “…derece mahkemelerince konuyla ilgili ve yeterli bir gerekçe ortaya konulmadığından kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği osnucuna varılmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahkeme kararlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. ayrıca başvurucunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu somut temellere dayalı olarak ortaya koymuş olduğu işlerinin değiştirilmesi şyolundaki talebinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilmiş olması nedeniyle ihlalin aynı zamanda idarenin işleminden de kaynaklandığı anlaşılmaktadır.”